Špecialista pre modely úverového rizika - junior pre ČSOB Bratislava

INFORMÁCIE O NÁPLNI PRÁCE

 • tvorba a údržba modelov úverového rizika (PD, LGD a EAD modely) pre korporátnu a / alebo retailovú klientelu v súlade s internou metodikou a legislatívou EÚ (Basel III, IFRS 9),
 • príprava dátových vzoriek pre účely vývoja modelov úverového rizika, spolupráca s Oddelením vymáhania a reštrukturalizácie úverov, Oddelením produktov, procesov a politiky pre úvery, Odborom riadenia úverového rizika, Odborom finančního reportingu a materskou spoločnosťou pri vývoji a finálnej kalibrácii modelov,
 • vedenie príslušnej dokumentácie pre účely internej a externej prezentácie modelov,
 • analýza úverového portfólia a spolupráca pri návrhu celkového nastavenia pravidiel schvaľovacieho procesu a riadenia úverovej kvality portfólia,
 • spolupráca pri hodnotení vhodnosti použitia modelov vytvorených materskou spoločnosťou pre lokálne účely,
 • implementácia alebo testovanie implementácie modelov do lokálnych systémov,
 • monitorovanie modelov úverového rizika a vytváranie reportov / analýz pre lokálny manažment, materskú spoločnosť a Národnú banku Sovenska.
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

 • VŠ vzdelanie ekonomického alebo prírodovedného smeru (ideálne ekonomická a finančná matematika, manažérska matematika alebo iná špecializácia so znalosťou matematickej štatistiky),
 • znalosť štatistických metód,
 • znalosť programovacieho jazyka SQL,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • schopnosť analytického, logického myslenia, prezentácie vlastného postoja, orientácia na riešenie problémov, schopnosť identifikovať problém,
 • tvorivosť, iniciatívnosť, samostatnosť, dôslednosť, odolnosť voči stresu,
 • prax so spracovaním a analýzou dát alebo tvorbou štatistických modelov (SQL, MS Access, SAS, SPSS alebo iné) výhodou,
 • prax v bankovom sektore v oblasti riadenia úverového rizika so zameraním na korporátnu klientelu a/alebo vývoja modelov úverového rizika, resp. ich znalosť výhodou,
 • pozícia vhodná aj pre absolventa.
PONÚKAME

 • základná mzda od 1 100 € brutto príležitosť pracovať v stabilnej finančnej nadnárodnej skupine
 • motivujúce finančné ohodnotenie zohľadňujúce aj individuálne výsledky
 • možnosť kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny
 • 5 dní voľna naviac po jednom roku zamestnania
 • zvýhodnenia na produktoch ČSOB FS
 • príspevok na DDS a životné poistenie
 • pracovná zmluva sa štandardne uzatvára na dobu určitú – 1 rok. Po jej ukončení sa pracovný pomer predĺži na dobu neurčitú.
V prípade, že máte záujem o túto pozíciu, kliknite na „Pošli svoju žiadosť", vyplňte prihlasovací formulár a pripojte svoj životopis.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení všetkých žiadostí budeme kontaktovať iba uchádzačov postupujúcich do ďalšieho kola. Ďakujeme za pochopenie.
Sledujte dianie v ČSOB Finančnej skupine
aj na LinkedIn-e.


ID: 3385227   Dátum zverejnenia: 10.5.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.