Špecialista/-tka pre zmluvnú dokumentáciu pre právnické subjekty pre ČSOB Bratislava

INFORMÁCIE O NÁPLNI PRÁCE

 • Zabezpečovať tvorbu zmluvnej dokumentácie pre produkty s úverovou angažovanosťou (súvahovou a podsúvahovou), kontrolu podmienok čerpania, otváranie úverových účtov, čerpanie úverov, správu úverovaných klientov (právnické subjekty) a vkladanie príslušných dát týkajúcich sa produktov s úverovou angažovanosťou do bankových informačných systémov a príslušných SW aplikácii
 • Pripravovať čistopisy úverových, zabezpečovacích a ostatných zmlúv v slovenskom a anglickom jazyku týkajúcich sa produktov s úverovou angažovanosťou, a to v súlade s dispozíciami pracovníkov obchodu, podmienkami schváleného úverového návrhu, riadiacimi aktami banky a právnym poriadkom SR
 • Prerokovávať úverovú dokumentáciu s vecne príslušnými útvarmi banky (klientske útvary, právna divízia, úverové výkazníctvo, úverová metodika, účtovná metodika, ...) a spolupracovať s nimi pri vkladaní dát do bankových informačných systémov a príslušných SW aplikácií
 • Kontrolovať vecnú a obsahovú správnosť a kompletnosť predkladaných dokladov pre tvorbu zmluvnej dokumentácie a pre vstup do bankových informačných systémov
 • Kontrolovať plnenie zmluvných podmienok čerpania v rozsahu v zmysle interných predpisov a realizovať čerpanie úverov a ďalších foriem financovania
 • V zmysle interných predpisov zabezpečovať účtovné a neúčtovné vstupy do bankových informačných systémov a príslušných SW aplikácií vo zverenej oblasti
 • Zabezpečovať správu úverovej angažovanosti zvereného portfólia klientov
 • V spolupráci s príslušným útvarom zabezpečovať v rozsahu interných predpisov činnosti spojené s ohrozenými a reštrukturalizovanými úverovými pohľadávkami vrátane klientov, na ktorých bol daný návrh na konkurz, resp. klientov v konkurze
 • Poskytovať podporu pracovníkom obchodu pre produkty s úverovou angažovanosťou vo vymedzenej oblasti Pozícia vhodná pre aj pre absolventa
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

 • vysovyvyvysokoškolské vzdelanie
 • prax v oblasti úverov vítaná
 • znalosť práce s PC (WORD, EXCEL, OUTLOOK)
 • znalosť anglického jazyka
 • komunikatívnosť
 • tímovosť, flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť
 • vysoké pracovné nasadenie
PONÚKAME

 • príležitosť pracovať v stabilnej finančnej nadnárodnej skupine
 • motivujúce finančné ohodnotenie zohľadňujúce aj individuálne výsledky
 • možnosť kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny
 • 5 dní voľna naviac po jednom roku zamestnania
 • zvýhodnenia na produktoch ČSOB FS
 • príspevok na DDS a životné poistenie
 • pracovná zmluva sa štandardne uzatvára na dobu určitú – 1 rok. Po jej ukončení sa pracovný pomer predĺži na dobu neurčitú.
V prípade, že máte záujem o túto pozíciu, kliknite na „Pošli svoju žiadosť", vyplňte prihlasovací formulár a pripojte svoj životopis.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení všetkých žiadostí budeme kontaktovať iba uchádzačov postupujúcich do ďalšieho kola. Ďakujeme za pochopenie.
Sledujte dianie v ČSOB Finančnej skupine
aj na LinkedIn-e.


ID: 3359124   Dátum zverejnenia: 11.4.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.