Manažér úverového rizika - úverov pre korporátnu klientelu pre ČSOB Bratislava

INFORMÁCIE O NÁPLNI PRÁCE

 • Schvaľovať úverové návrhy predkladané SME a CORP v rámci udelených schvaľovacích právomocí,  vrátane stanovenia podmienok financovania a zmluvných podmienok.
 • Vypracovávať nezávislé stanoviská hlavne k úverovým návrhom SME a CORP (podklad a odporúčanie pre schvaľovateľov) a v rámci nich: posudzovať a vyhodnocovať rizikovosť klienta a navrhnutého financovania, vhodnosť navrhnutej štruktúry financovania z hľadiska potrieb klienta a prijateľnosti pre banku a navrhovať prípadné zmeny podmienok/štruktúry navrhnutého financovania v záujme ošetrenia rizika banky pri súčasnom dodržaní platných pravidiel banky.
 • Konzultovať s obchodnými úsekmi banky a subjektmi zo skupiny možné formy financovania, špecifické požiadavky klientov a s nimi spojené riziká a radiť pri nastavovaní štruktúry a podmienok financovania.
 • Spolupracovať pri vypracovávaní podkladov pre sledovanie a analýzy úverového portfólia banky (watch list, DQM reporty a pod).
 • Vedenie evidencie spracovaných prípadov-Zapisovať spracované prípady do internej databázy, schválené ratingy do ratingových nástrojov, iné informácie v závislosti na požiadavkách odvíjajúcich sa od potreby reportovať nadriadeným, materskej spoločnosti alebo NBS.
 • Dodržiavanie bezpečnostnej politiky banky a riadiacich aktov v príslušnej oblasti
 • Účasť na projektoch Banky - podľa rozhodnutia príslušného nadriadeného zamestnanca
 • Spolupráca na príprave nových metodických postupov, produktov a inštrukcií – podľa pokynu príslušného nadriadeného zamestnanca
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

 • Vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru
 • 2 roky praxe vo finančnej oblasti  (prednostne v bankovom sektore)
 • Znalosť anglického jazyka
 • Skúsenosti s posudzovaním a vyhodnocovaním úverového rizika 
 • Prehľad v makro a mikroekonomickej oblasti, najmä z pohľadu financií podnikov
 • Komunikatívnosť, schopnosť tímovej práce
PONÚKAME

 • príležitosť pracovať v stabilnej finančnej nadnárodnej skupine
 • motivujúce finančné ohodnotenie zohľadňujúce aj individuálne výsledky
 • možnosť kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny
 • 5 dní voľna naviac po jednom roku zamestnania
 • zvýhodnenia na produktoch ČSOB FS
 • príspevok na DDS a životné poistenie
 • pracovná zmluva sa štandardne uzatvára na dobu určitú – 1 rok. Po jej ukončení sa pracovný pomer predĺži na dobu neurčitú.
V prípade, že máte záujem o túto pozíciu, kliknite na „Pošli svoju žiadosť", vyplňte prihlasovací formulár a pripojte svoj životopis.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení všetkých žiadostí budeme kontaktovať iba uchádzačov postupujúcich do ďalšieho kola. Ďakujeme za pochopenie.
Sledujte dianie v ČSOB Finančnej skupine
aj na LinkedIn-e.


ID: 3308533   Dátum zverejnenia: 12.2.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.