Riaditeľ/-ka odboru riadenia úverového rizika pre ČSOB Bratislava

INFORMÁCIE O NÁPLNI PRÁCE

 • Hlavné zodpovednosti:
 • Vedenie odboru riadenia úverového rizika, nastavenie a rozvoj stratégie riadenia úverového rizika Zabezpečovanie druhej línie obrany pre oblasť kreditného rizika vo všetkých segmentoch ČSOB SK (poradenstvo NAPP, monitoring portfólií, deep-dive analýza, reporting) Identifikácia a kvantifikácia rizika úverovej knihy a tým aj za výkonnosť spoločnosti z hľadiska návratnosti kapitálu
 • Riadenie interného ratingového systému, jeho súlad s dynamicky meniacim sa regulačným prostredím a vnútropodnikovými štandardmi.
 • Manažment validácií transakcií modelov úverového rizika v súlade s existujúcimi usmerneniami a regulačnými požiadavkami
 • Výpočet kapitálových požiadaviek v rámci 1 a 2 piliera podľa prístupu založenom na interných ratingoch a prezentácia voči tretím stranám Definovanie a príprava správ o internom a externom úverovom riziku (COREP a ďalšie)
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

 • Požiadavky:
 • Vysokoškolské vzdelanie (Ekonomického/ /finančného zamerania)
 • 10+ rokov v skúseností v relevantnom odvetví, vrátane 5-7 rokov na manažérskej pozícii
 • Plynulá znalosť anglického jazyk (úroveň B2/pokročilý a vyššie)
 • Vynikajúce písomné a komunikačné schopnosti
 • Vynikajúce interpersonálne a vyjednávacie schopnosti
 • Schopnosť prezentovať zložité technické problémy v podnikateľskom / užívateľsky priateľskom jazyku
 • Koncepčné a analytické riešenie problémov so schopnosťou tvorby stratégie
PONÚKAME

 • príležitosť pracovať v stabilnej finančnej nadnárodnej skupine
 • motivujúce finančné ohodnotenie zohľadňujúce aj individuálne výsledky
 • možnosť kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny
 • 5 dní voľna naviac po jednom roku zamestnania
 • zvýhodnenia na produktoch ČSOB FS
 • príspevok na DDS a životné poistenie
 • pracovná zmluva sa štandardne uzatvára na dobu určitú – 1 rok. Po jej ukončení sa pracovný pomer predĺži na dobu neurčitú.
V prípade, že máte záujem o túto pozíciu, kliknite na „Pošli svoju žiadosť", vyplňte prihlasovací formulár a pripojte svoj životopis.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení všetkých žiadostí budeme kontaktovať iba uchádzačov postupujúcich do ďalšieho kola. Ďakujeme za pochopenie.
Sledujte dianie v ČSOB Finančnej skupine
aj na LinkedIn-e.


ID: 3306537   Dátum zverejnenia: 9.2.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.