Interný/-á audítor/-ka pre ČSOB Stavebná Sporiteľňa Bratislava

INFORMÁCIE O NÁPLNI PRÁCE

 • Zaisťovať výkon audítorskej činnosti v zverenej oblast
 • Riadiť a zaisťovať preverovanie a hodnotenie: primeranosti a efektívnosti používaných riadiacich a kontrolných mechanizmov,
 • adekvátnosti a efektívnosti postupov riadenia významných  rizík,
 • dodržiavanie zákonných, regulatívnych a vnútorných noriem
 • Spracovávať výsledky audítorskej činnosti vo forme audítorských správ obsahujúcich objektívne, kvalifikované a vecne správne závery, vrátane návrhov nápravných opatrení v prípadoch  zistených nedostatkov
 • Predkladať a prerokúvať s vecne zodpovednými  manažérmi banky, resp. predstavenstvom výsledky audítorskej činnosti a návrhy nápravných opatrení k zisteným nedostatkom
 • Sledovať spätne odstránenie zistených nedostatkov
 • Zodpovedať za vedenie predpísanej evidencie a dokumentácie auditu
 • Vykonávať poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti pôsobnosti audítora, vrátane poradenskej a konzultačnej činnosti v rámci programov a projektov, najmä z hľadiska riadiacich a kontrolných mechanizmov
 • Plniť ďalšie úlohy podľa pokynu príslušného nadriadeného vedúceho zamestnanca v rámci vymedzeného okruhu činností
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

 • Vysokoškolské vzdelanie
 • Odborné bankové kurzy
 • Prax v oblasti auditu znalosť anglického jazyka - aktívne
 • Znalosť strategického plánu a vybraných politík banky v oblasti pôsobnosti - výhodou
 • Znalosť riadiacich aktov banky a všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k zverenej oblasti - výhodou
 • Znalosť produktov a služieb poskytovaných bankou a finančnou skupinou - výhodou
PONÚKAME

 • príležitosť pracovať v stabilnej finančnej nadnárodnej skupine
 • motivujúce finančné ohodnotenie zohľadňujúce aj individuálne výsledky
 • možnosť kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny
 • 5 dní voľna naviac po jednom roku zamestnania
 • zvýhodnenia na produktoch ČSOB FS
 • príspevok na DDS a životné poistenie
 • pracovná zmluva sa štandardne uzatvára na dobu určitú – 1 rok. Po jej ukončení sa pracovný pomer predĺži na dobu neurčitú.
V prípade, že máte záujem o túto pozíciu, kliknite na „Pošli svoju žiadosť", vyplňte prihlasovací formulár a pripojte svoj životopis.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení všetkých žiadostí budeme kontaktovať iba uchádzačov postupujúcich do ďalšieho kola. Ďakujeme za pochopenie.
Sledujte dianie v ČSOB Finančnej skupine
aj na LinkedIn-e.


ID: 3236377   Dátum zverejnenia: 8.11.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.