Účtovník/-čka pre pracovné cesty pre ČSOB Bratislava

INFORMÁCIE O NÁPLNI PRÁCE

 • Samostatne vykonávať účtovné operácie komplexnejšieho charakteru a účtovné záznamy na účtoch hlavnej knihy,  na spojovacích účtoch a prípadne na klientskych účtoch v systémoch používaných v banke a vo všetkých okruhoch finančnej skupiny spravovaných bankou.
 • Samostatne vykonávať vyúčtovanie pracovných ciest zamestnancov, vrátane ich finančného vysporiadania  na účet zamestnanca
 • Samostatné vyúčtovanie drobných hotovostných výdavkov a služobných platobných kariet, až po ich vysporiadanie na prevádzkové účty
 • Vypracovávať podklady pre odborné útvary banky a pre požiadavky externej kontroly.
 • Vykonávať komplexnú účtovnú správu zverenej agendy, inventarizáciu a account management pridelených účtov.
 • Zodpovedať za správnosť a včasnosť vykonaných účtovných operácií v bankových informačných systémoch vrátane ich rozhraní a za správnosť zaúčtovaných položiek z účtovného a daňového hľadiska
 • Spolupracovať pri výkone kontroly zo strany auditu, daňového úradu, compliance a pod.
 • Spolupracovať s príslušnými organizačnými útvarmi banky za účelom zabezpečenia plynulého chodu účtovných operácií
 • Plniť ďalšie úlohy podľa pokynu príslušného nadriadeného vedúceho zamestnanca v rámci vymedzeného okruhu činností
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

 • Anglicky jazyk – mierne pokročilý
 • Stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického smeru
 • Znalosť práce s PC (MS Excel, MS Word, MS Outlook)
 • Znalosť IS SAP
 • Znalosť systémov Profile, IBIS – výhodou
 • Dobrá orientácia v platnej účtovnej a daňovej legislatíve
 • Fakturácia, podvojné účtovníctvo
 • Min. 4 roky odbornej praxe v oblasti účtovníctva
 • Samostatnosť, dôslednosť a prezíznosť, zodpovednosť, flexibilta,
 • Komunikačné schopnosti a schopnosť riešiť problémy
PONÚKAME

 • príležitosť pracovať v stabilnej finančnej nadnárodnej skupine
 • motivujúce finančné ohodnotenie zohľadňujúce aj individuálne výsledky
 • možnosť kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny
 • 5 dní voľna naviac po jednom roku zamestnania
 • zvýhodnenia na produktoch ČSOB FS
 • príspevok na DDS a životné poistenie
 • zdravotný program
 • pracovná zmluva sa štandardne uzatvára na dobu určitú – 1 rok. Po jej ukončení sa pracovný pomer predĺži na dobu neurčitú.
V prípade, že máte záujem o túto pozíciu, kliknite na „Pošli svoju žiadosť", vyplňte prihlasovací formulár a pripojte svoj životopis.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení všetkých žiadostí budeme kontaktovať iba uchádzačov postupujúcich do ďalšieho kola. Ďakujeme za pochopenie.
Sledujte dianie v ČSOB Finančnej skupine
aj na LinkedIn-e.


ID: 3208580   Dátum zverejnenia: 7.10.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.