Špecialista/-tka pre vymáhanie úverových pohľadávok pre ČSOB Stavebnú sporiteľňu Bratislava - zástup za MD/RD Zástup za materskú dovolenku

INFORMÁCIE O NÁPLNI PRÁCE

 • administrácia vymáhania úverových pohľadávok a prislúchajúca správa úverových zmlúv
 • telefonické vymáhanie pohľadávok od účastníkov úverového vzťahu
 • uplatňovanie všetkých foriem zabezpečenia úverov vrátane dobrovoľných dražieb
 • uzatváranie dohôd o splátkovom kalendári, reštrukturalizácia úverov
 • právne vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie spoločnosti v súdnych (aktívne aj pasívne spory) a konkurzných konaniach
 • komunikácia so spolupracujúcimi externými spoločnosťami a exekútorskými úradmi
 • monitoring úverového portfólia
 • kontrola plnenia zmluvných podmienok poskytnutých úverov a riešenie úverov v prípade ich nesplnenia 
 • vypracovanie štatistických výkazov, reportov a ich vyhodnocovanie úverového portfólia
 • spracovanie požiadaviek na supervízie znaleckých posudkov nehnuteľností
 • account manažment
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

 • vysokoškolské vzdelanie právneho smeru
 • odborná úroveň MS Office (Access, Outlook, Word a Excel na veľmi dobrej pokročilej úrovni)
 • prax v bankovníctve so zameraním na úvery vítaná
 • prax v oblasti vymáhania pohľadávok min 2 roky
 • samostatnosť, analytické a logické myslenie, schopnosť hľadať riešenia
 • komunikačné schopnosti
PONÚKAME

 • príležitosť pracovať v stabilnej finančnej nadnárodnej skupine
 • motivujúce finančné ohodnotenie zohľadňujúce aj individuálne výsledky
 • možnosť kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny
 • 5 dní voľna naviac po jednom roku zamestnania
 • zvýhodnenia na produktoch ČSOB FS
 • príspevok na DDS a životné poistenie
V prípade, že máte záujem o túto pozíciu, kliknite na „Pošli svoju žiadosť", vyplňte prihlasovací formulár a pripojte svoj životopis.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení všetkých žiadostí budeme kontaktovať iba uchádzačov postupujúcich do ďalšieho kola. Ďakujeme za pochopenie.
Sledujte dianie v ČSOB Finančnej skupine
aj na LinkedIn-e.


ID: 3156799   Dátum zverejnenia: 10.8.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.