Manažér/-ka oddelenia vývoja biznisových riešení ICT pre ČSOB Bratislava

INFORMÁCIE O NÁPLNI PRÁCE

 • riadi oddelenie vývoja biznisových riešení ICT, ktoré sa skladá z agilných tímov približne 30 zamestnancov
 • zodpovedá za vhodné zloženie tímu, plánuje alokáciu kapacít zamestnancov, riadi pracovný výkon a odborný rozvoj zamestnancov
 • riadi všetky činnosti pre dodanie softvérových riešení, t.j. proces analýzy požiadaviek klienta, návrhu riešení, samotný vývoj a testovanie riešení, použitím agilných metodík (SCRUM)
 • riadi strategické plánovanie technologických softvérových inovácií a hodnotí uskutočniteľnosť inovácii z hľadiska technických a technologických možností banky, biznis stratégie banky a stratégie ICT
 • zodpovedá za dodanie riešení v rámci zadefinovaných rozpočtových možností a zároveň za riadenie rozpočtu samotného oddelenia
 • pripravuje požiadavky na nákup aplikačného SW od externých dodávateľov banky
 • koordinuje spoluprácu s externými dodávateľmi riešení a so sesterskou spoločnosťou ČSOB v ČR pre zdieľané služby a systémy
 • spolupracuje s tímami ČSOB SK za účelom zapracovania ich požiadaviek počas celého životného cyklu vývoja a dodávania softvérových riešení
 • pravidelne informuje a komunikuje so senior manažmentom a členmi predstavenstva banky
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

 • VŠ vzdelanie v odbore informatiky alebo manažmentu
 • 5 ročná skúsenosť s riadením softvérového vývoja a manažmentom v ICT
 • 5 ročná skúsenosť s riadením tímu
 • preferované sú skúsenosti v oblasti:
 • agilného vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN)
 • softvérového vývojového cyklu
 • produktového manažmentu - interpretovanie požiadaviek biznisu
 • strategického plánovania a politík (v bankovom prostredí)
 • Anglický jazyk na komunikatívnej úrovni
 • zameranie na potreby klientov – proaktívny prístup k realizácii riešení s pridanou hodnotou
 • schopnosť efektívne budovať vzťahy a prispôsobiť svoju komunikáciu pre rôzne cieľové publikum
 • ochota prevziať zodpovednosť za vlastné rozhodnutia - určenie naliehavosti, posúdenie rizika, stanovenie rozhodnutia
 • orientácia na výsledok - zodpovednosť pri plnení záväzkov (kvalita/termíny)
 • schopnosť čeliť zmenám a zvládanie nejednoznačností
 • vyhľadávanie výziev a efektívne zvládanie konfliktov
 • inovatívnosť a kontinuálne zlepšovanie, hľadanie nových prístupov
 • podporovanie odborného a kariérneho rozvoja kolegov na oddelení
PONÚKAME

 • príležitosť pracovať v stabilnej finančnej nadnárodnej skupine
 • motivujúce finančné ohodnotenie zohľadňujúce aj individuálne výsledky
 • možnosť kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny
 • 5 dní voľna naviac po jednom roku zamestnania
 • zvýhodnenia na produktoch ČSOB FS
 • príspevok na DDS a životné poistenie
 • pracovná zmluva sa štandardne uzatvára na dobu určitú – 1 rok. Po jej ukončení sa pracovný pomer predĺži na dobu neurčitú.
V prípade, že máte záujem o túto pozíciu, kliknite na „Pošli svoju žiadosť", vyplňte prihlasovací formulár a pripojte svoj životopis.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení všetkých žiadostí budeme kontaktovať iba uchádzačov postupujúcich do ďalšieho kola. Ďakujeme za pochopenie.
Sledujte dianie v ČSOB Finančnej skupine
aj na LinkedIn-e.


ID: 3133892   Dátum zverejnenia: 17.7.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.