Špecialista/-tka podpory a vzdelávania bankopoistenia pre ČSOB Poisťovňu Bratislava

INFORMÁCIE O NÁPLNI PRÁCE

 • Poskytovať metodické konzultácie, poradenstvo prípadne sa podieľať na riadení klientskych zamestnancov a bankárov v oblasti bankopoistenia s cieľom zvýšenia kvality a zjednotenia predajného procesu.
 • Poskytovať podporu klientskym zamestnancom a bankárom pri stanovení obchodnej stratégie a pri realizácii predaja vybraných produktov a služieb klientom banky (hľadať spôsoby ako efektívne a kvalitne predávať).
 • Zaisťovať spätnú väzbu za oblasť predaja poistných produktov a služieb pre ústredie poisťovne (prenos potrebných informácií, predkladanie podnetov na zdokonaľovanie produktov, postupov a podporných technológií, účasť na zavádzaní zmien pracovných postupov a technológií do praxe pobočiek, spracovanie návrhov na zvýšenie efektívnosti a pod.)
 • Koordinovať a zabezpečovať produktové školenia pre zamestnancov pobočiek, vrátane prípravy a aktualizácie predajných pomôcok (podľa potreby na regionálnej úrovni), vrátane gestorovania za zverené školenia.
 • Pripravovať a realizovať workshopy s cieľom zvýšenia motivácie, znalosti predajného procesu a argumentácie v oblasti bankopoistenia na regionálnej úrovni
 • Realizácovať Training on the job na pobočkách vo zverenom regióne po dohode s RR, RP a koordináciou s SSF s cieľom, ktorý bude dohodnutý s RP (návrh min. 5 dní v mesiaci).
 • Podieľať sa na zefektívňovaní foriem vzdelávania a projektov s tým súvisiacich v spolupráci s HR a Oddelením podpory predaja.
 • Participovať spolu s Oddelením podpory predaja na regionálnej úrovní na komunikácií smerom do siete.
 • Efektívne plánovať vlastný pracovný čas, vyhodnocovať aktivity, vykonávať potrebnú administratívu.
 • Dodržiavať bezpečnostnú politiku banky a riadiace akty v príslušnej oblasti.
 • Plniť ďalšie úlohy podľa pokynu príslušného nadriadeného vedúceho zamestnanca v rámci vymedzeného okruhu činností.
 • Aktívne spolupracovať s tímom pri príprave návrhov pre podporu predaja v oblastí bankopoistenia a zdieľanie best practices. Hlavné zodpovednosti vyplývajúce z pracovného zamerania, vymedzených hlavných zodpovedností, povinností a úloh  sú uplatňované v súlade  s organizačným poriadkom, riadiacimi  aktmi banky, poisťovne a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

 • min. vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (ekonomický alebo humanitný smer)
 • prax v bankovníctve, poisťovníctve min. 2 roky
 • skúsenosti v predaji bankových alebo poistných produktov
 • komunikačné, prezentačné, lektorské zručnosti
 • vodičské oprávnenie skup. B
PONÚKAME

 • príležitosť pracovať v stabilnej finančnej nadnárodnej skupine
 • motivujúce finančné ohodnotenie zohľadňujúce aj individuálne výsledky
 • možnosť kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny
 • 5 dní voľna naviac po jednom roku zamestnania
 • zvýhodnenia na produktoch ČSOB FS
 • príspevok na DDS a životné poistenie
 • pracovná zmluva sa štandardne uzatvára na dobu určitú – 1 rok. Po jej ukončení sa pracovný pomer predĺži na dobu neurčitú.
V prípade, že máte záujem o túto pozíciu, kliknite na „Pošli svoju žiadosť", vyplňte prihlasovací formulár a pripojte svoj životopis.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení všetkých žiadostí budeme kontaktovať iba uchádzačov postupujúcich do ďalšieho kola. Ďakujeme za pochopenie.
Sledujte dianie v ČSOB Finančnej skupine
aj na LinkedIn-e.


ID: 3104262   Dátum zverejnenia: 16.6.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.