Trainee program čsob finančnej skupiny

INFORMÁCIE O NÁPLNI PRÁCE

  • Vyber si jednu z ponúkaných oblastí a pošli svoj životopis: OBLASŤ PLÁNOVANIA A CONTROLINGU: príprava a analýza dát so zameraním na výkonnosť banky a poisťovne a jednotlivých business segmentov (retail a korporáty), datamining (požiadavky: Microsoft Excel, Powerpoint, Access a SQL výhodou) OBLASŤ ÚVEROVÉHO MODELINGU: aktívna spolupráca na tvorbe a údržbe modelov úverového rizika pre korporátnu alebo retailovú klientelu, príprava dátových vzoriek, ich analýza, vyhodnocovanie vhodnosti modelov a zdokumentovanie výsledkov, monitorovanie modelov úverového rizika, implementácia alebo testovanie implementácie modelov, spolupráca na projekte implementácie nového IFRS 9 štandardu v banke,analýza úverového portfólia a vytváranie reportov / analýz pre lokálny manažment, materskú spoločnosť, audit a Národnú banku Slovenska (požiadavky: SQL, MS Access, MS Excel, výhodou sú skúsenosti s použitím štatistických programov ako SAS, SPSS alebo iných) OBLASŤ APLIKAČNEJ PODPORY A SPRÁVY DÁT V ČSOB POISŤOVNI - odhaľovanie a riešenie bezpečnostných rizík v systémoch Windows a Linux Servers, aplikačná podpora pre zabezpečovanie platforiem (Požiadavky: administrácia systémov Windows a Linux, skúsenosti s programovaním sú vítané).
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA
Si študentom 4 alebo 5. ročníka VŠ ekonomického, matematického alebo IT zamerania ? Láka Ťa spoznať prepojenie sveta financií a IT v praxi? Hovoríš plynule po anglicky? Vieš sa zahĺbiť do detailov? Máš zmysel pre vnímanie súvislostí? Máš chuť učiť sa stále nové veci? POTOM SI TO PRÁVE TY, KOHO HĽADÁME!
PONÚKAME

  • Polročnú platenú part-time stáž v ČSOB Finančnej skupine
  • Odborné školenia
  • Samostatnú prácu pod vedením špecialistov a manažérov
  • Získať nové poznatky a skúsenosti z praxe 
  • Zoznámiť sa s odborníkmi vo finančnej sfére a možno budúcimi kolegami
  • Možnosť získať  trvalé pracovné miesto vo ČSOB Finančnej skupine
  • Získanie certifikátu o absolvovaní trainee programu
V prípade, že máte záujem o túto pozíciu, kliknite na „Pošli svoju žiadosť", vyplňte prihlasovací formulár a pripojte svoj životopis.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení všetkých žiadostí budeme kontaktovať iba uchádzačov postupujúcich do ďalšieho kola. Ďakujeme za pochopenie.
Sledujte dianie v ČSOB Finančnej skupine
aj na LinkedIn-e.


ID: 2831002   Dátum zverejnenia: 29.11.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.