Špecialista/-tka pre riadenie lokálnych operačných rizík pre oblasť Firemného bankovníctva pre ČSOB Bratislava

INFORMÁCIE O NÁPLNI PRÁCE

 • sledovať operačné riziká organizačnej jednotky Divízia riešení pre firemných klientov
 • garantovať riadenie operačných rizík s ohľadom na end-to-end proces
 • identifikovať možné dopady na činnosť organizačnej jednotky/banky a
 • navrhovať ošetrenie operačných rizík buď prostredníctvom úpravy existujúcich postupov alebo vytvorením nových postupov
 • analyzovať a robiť challenge zmien v rizikovom správaní organizačnej jednotky, navrhovať rizikové indikátory na jeho monitorovanie
 • vyhodnocovať údaje v databázach škôd z operačného rizika
 • koordinovať a vyhodnocovať hodnotenie a ošetrenie operačného rizika jednotlivých bankových procesov (tzv. risk self assessment - RSA)
 • poskytovať stanoviskoza nefinančné riziká vo svojej oblasti, pre potreby Výboru pre nové a existujúce produkty a pre potreby risk scanov
 • vypracúvať návrh dopadovej analýzy a plánov kontinuity podnikania
 • plniť funkciu business information security officera (BISC), poskytovať požadované informácie a spoluprácu organizačnej jednotke ICT
 • zastávať rolu Compliance antény, poskytovať požadované informácie a spoluprácu organizačnej jednotke Compliance
 • konzultovať stav riadenia operačných rizík s manažérom príslušného organizačného útvaru
 • monitorovať plnenie akčných plánov z auditných odporúčaní a požiadaviek regulátora
 • pripravovať prezentácie pre pracovníkov útvaru v oblasti operačných rizík, zvyšovať povedomie o kontrolách v oblasti riadenia rizík
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

 • VŠ vzdelanie – ekonomické, matematicke zameranie
 • prax min 3 - 5 rokov v jednej z uvedených oblastí: bankovníctvo, riadenie operačných rizík, procesný a produktový manažment, audit, compliance
 • znalosť nástrojov pre riadenie operačných rizík
 • schopnosť vnímať dôležitosť operačných rizík
 • znalosť MS Office - Word, Excel (pokročilý), PowerPoint, Outlook
 • znalosť anglického jazyka na pokročilej úrovni – reporting anglicky hovoriacemu manažérovi
 • komunikačné a prezentačné zručnosti, samostatnosť, zodpovednosť, rozhodnosť, logické myslenie
 • otvorenosť pre získavanie nových informácií a poznatkov ako aj otvorenosť voči novým výzvam a zmenámza nefinančné riziká vo svojej oblasti, pre potreby Výboru pre nové a existujúce produkty a pre potreby risk scanov
PONÚKAME

 • príležitosť pracovať v stabilnej finančnej nadnárodnej skupine
 • motivujúce finančné ohodnotenie zohľadňujúce aj individuálne výsledky
 • možnosť kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny
 • 5 dní voľna naviac po jednom roku zamestnania
 • zvýhodnenia na produktoch ČSOB FS
 • príspevok na DDS a životné poistenie
 • pracovná zmluva sa štandardne uzatvára na dobu určitú – 1 rok. Po jej ukončení sa pracovný pomer predĺži na dobu neurčitú.
V prípade, že máte záujem o túto pozíciu, kliknite na „Pošli svoju žiadosť", vyplňte prihlasovací formulár a pripojte svoj životopis.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení všetkých žiadostí budeme kontaktovať iba uchádzačov postupujúcich do ďalšieho kola. Ďakujeme za pochopenie.
Sledujte dianie v ČSOB Finančnej skupine
aj na LinkedIn-e.


ID: 2767278   Dátum zverejnenia: 14.10.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.