Špecialista/-tka spisových služieb pre ČSOB Bratislava

INFORMÁCIE O NÁPLNI PRÁCE

 • Navrhovať politiku, koncepcie, vykonávacie postupy a štandardy v jednotlivých oblastiach spisovej a archívnej služby
 • Zabezpečovať odborné riadenie v oblasti výkonu spisových a archívnych služieb v ČSOB
 • Zabezpečovať styk s príslušnými štátnymi orgánmi spravujúcimi a riadiacimi archívy v štátnej pôsobnosti
 • Organizovať a metodicky usmerňovať ukladanie písomností u dodávateľa spisových služieb
 • Spracúvať podklady pre uzatváranie zmlúv s dodávateľmi spisových služieb a pripomienkovať ich
 • Zabezpečovať styk s dodávateľom spisových služieb, zadávať mu zákazky, kontrolovať kvalitu a rozsah plnenia objednávok a zmluvných ustanovení, uplatňovať reklamácie
 • Vykonávať vecné overovanie dodaných služieb a ich správne rozúčtovanie
 • Spracovať a aktualizovať predpisy v oblasti spisovej a archívnej služby, vrátane archivácie elektronických dokumentov
 • Predkladať návrhy na optimalizáciu procesu zvozov dokumentácie smerom k dodávateľovi spisových služieb
 • Spracovať podklady pre tvorbu plánu za oblasť spisovej a archívnej služby a zabezpečovať ich dodržiavanie
 • Zabezpečovať činnosť archívu banky a registratúrneho strediska vybraných útvarov banky
 • Vykonávať poradenskú a konzultačnú činnosť vecne príslušným útvarom vo vymedzenej oblasti
 • Vypracovávanie interných archívnych smerníc
 • Zodpovedať za dodržiavanie bezpečnostnej politiky banky v oblasti archívnej a spisovej služby
POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

 • Vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore archívnictvo a pomocné historické vedy alebo v príbuznom študijnom odbore
 • Pracovné skúsenosti v oblasti výkonu spisovej a archívnej služby výhodou
 • Zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť
 • Orientácia na procesy
 • Analytické a koncepčné myslenie Anglický jazyk výhodou Microsoft Outlook – mierne pokročilý Microsoft PowerPoint – mierne pokročilý Microsoft Excel – pokročilý Microsoft Word – mierne pokročilý
PONÚKAME

 • príležitosť pracovať v stabilnej finančnej nadnárodnej skupine
 • motivujúce finančné ohodnotenie zohľadňujúce aj individuálne výsledky
 • možnosť kariérneho rastu v rámci celej finančnej skupiny
 • 5 dní voľna naviac po jednom roku zamestnania
 • zvýhodnenia na produktoch ČSOB FS
 • príspevok na DDS a životné poistenie
 • pracovná zmluva sa štandardne uzatvára na dobu určitú – 1 rok. Po jej ukončení sa pracovný pomer predĺži na dobu neurčitú.
V prípade, že máte záujem o túto pozíciu, kliknite na „Pošli svoju žiadosť", vyplňte prihlasovací formulár a pripojte svoj životopis.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení všetkých žiadostí budeme kontaktovať iba uchádzačov postupujúcich do ďalšieho kola. Ďakujeme za pochopenie.
Sledujte dianie v ČSOB Finančnej skupine
aj na LinkedIn-e.


ID: 2749031   Dátum zverejnenia: 4.10.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.