TRAINEE PROGRAM ČSOB FINANČNEJ SKUPINY PRE OBLASŤ ICT RIADENIA INFORMAČNÝCH RIZÍK, APLIKAČNEJ PODPORY A SPRÁVY DÁT V ČSOB BANKE A ČSOB POISŤOVNI

 • Si študentom 4 alebo 5. ročníka VŠ technického alebo IT zamerania?
 • Láka Ťa spoznať prepojenie sveta financií a IT v praxi?
 • Hovoríš plynule po anglicky?
 • Vieš sa zahĺbiť do detailov?
 • Máš zmysel pre vnímanie súvislostí?
 • Máš chuť učiť sa stále nové veci?

Ak si na tieto otázky odpovedal/-la kladne, si ten správny kandidát/-tka do Trainee programu ČSOB Finančnej skupiny pre študentov VŠ.


Hľadáme kandidátov pre tieto oblasti:

 1. oblasť riadenia informačných rizík - on-line sledovanie podozrivých aplikácií, systémov a prostredia, spracovanie firemného operačného strediska informačnej bezpečnosti (Požiadavky: znalosť LAN, DMZ infraštruktúry, znalosť bežných protokolov, ako sú SNMP, HTTP, HTTPS, SMTP, NTP, LDAP, Kerberos, RADIUS a FTP)
 2. oblasť ICT aplikačnej podpory v ČSOB Banke - správa operačného systému a aplikácii (Unix, Windows), riešenie produkčných incidentov a problémov, evidencia aplikácii a licencií, spolupráca s Release managerom na ICT oddelení (Požiadavky: znalosť systémov Unix, Windows, znalosť aplikačných serverov Jboss, Tomcat, MS SQL, Oracle SQL a licenčný manažment).
 3. oblasť aplikačnej podpory a správy dát v ČSOB Poisťovni - odhaľovanie a riešenie bezpečnostných rizík v systémoch Windows a Linux Servers, aplikačná podpora pre zabezpečovanie platforiem (Požiadavky: administrácia systémov Windows a Linux, skúsenosti s programovaním sú vítané).

Tým najlepším Trainee program ČSOB umožní:

 • Polročnú platenú part-time stáž v ČSOB Finančnej skupine
 • Odborné školenia
 • Samostatnú prácu pod vedením špecialistov a manažérov
 • Získať nové poznatky a skúsenosti z praxe ČSOB Finančnej skupiny
 • Zoznámiť sa s odborníkmi vo finančnej sfére a možno budúcimi kolegami
 • Možnosť získať trvalé pracovné miesto vo ČSOB Finančnej skupine
 • Získanie certifikátu o absolvovaní trainee programu

Životopis nám pošli do 10.10.2016!
Poslať spoločnosti životopis
ID: 2687544   Dátum zverejnenia: 19.9.2016