TRAINEE PROGRAM ČSOB FINANČNEJ SKUPINY PRE OBLASŤ KORPORÁTNEHO A PRIVÁTNEHO BANKOVNÍCTVA

 • Si študentom 4 alebo 5. ročníka VŠ v oblasti ekonómie, bankovníctva, finančnej matematiky alebo hospodárskej informatiky?
 • Láka Ťa spoznať svet financií v praxi?
 • Máš analytické myslenie?
 • Baví Ťa robiť analýzy?
 • Hovoríš plynule po anglicky?
 • Máš proklientský prístup a dobré komunikačné schopnosti?
 • Máš chuť učiť sa stále nové veci a rozvíjať sa?

Ak si na tieto otázky odpovedal/-la kladne, si ten správny kandidát/-tka do Trainee programu ČSOB Finančnej skupiny pre študentov VŠ.


Hľadáme kandidátov pre tieto oblasti:

 1. oblasť korporátnych úverov - spracovanie vstupných finančných dát pre systém hodnotenia, výpočet korporátneho ratingu, spolupráca na príprave sektorovej analýzy, príprava finančnej analýzy, zapojenie sa do prípravy žiadosti o úver; vyhľadávanie informácií o cieľoch korporátov, vyhľadávanie klientov na internete, získavanie relevantných informácií vo vnútorných systémoch a vykonávanie výpočtov, komunikácia v rámci skupiny KBC, podpora expertov (Požiadavky: MS Excel, MS Word, MS Powerpoint, Internet)
 2. oblasť podpory firemného bankovníctva, financovania nehnuteľností a špecializovaného financovania – spolupráca na rôznych projektoch, prieskumoch trhu, analýzach klienta, zohľadnenia rizika (požiadavky: Word, Excel, PowerPoint – pokročilý)
 3. oblasť privátneho bankovníctva – práca s databázami a procesnými programami (Požiadavky – MS Excel – pokročilý, MS Access – pokročilý, kreativita)

Tým najlepším Trainee program ČSOB umožní:

 • Polročnú platenú part-time stáž v ČSOB Finančnej skupine
 • Odborné školenia
 • Samostatnú prácu pod vedením špecialistov a manažérov
 • Získať nové poznatky a skúsenosti z praxe ČSOB Finančnej skupiny
 • Zoznámiť sa s odborníkmi vo finančnej sfére a možno budúcimi kolegami
 • Možnosť získať trvalé pracovné miesto vo ČSOB Finančnej skupine
 • Získanie certifikátu o absolvovaní trainee programu

Životopis nám pošli do 10.10.2016!
Poslať spoločnosti životopis
ID: 2687531   Dátum zverejnenia: 19.9.2016