TRAINEE PROGRAM ČSOB FINANČNEJ SKUPINY PRE OBLASŤ AKTUÁRSTVA, RIADENIA RIZÍK A KAPITÁLU

 • Si študentom 4 alebo 5. ročníka VŠ v oblasti matematiky, informatiky, ekonómie, matematickej štatistiky, poisťovníctva alebo aktuárstva?
 • Láka Ťa spoznať svet financií a poisťovníctva v praxi?
 • Máš analytické myslenie?
 • Vieš sa zahĺbiť do detailov?
 • Hovoríš plynule po anglicky?
 • Máš chuť učiť sa stále nové veci?

Ak si na tieto otázky odpovedal/-la kladne, si ten správny kandidát/-tka do Trainee programu ČSOB Finančnej skupiny pre študentov VŠ.


Hľadáme kandidátov pre tieto oblasti:

 1. oblasť riadenia rizík a kapitálu a rizika podvodov - podporné činnosti pri riadení nefinančných rizík - spracovávanie podkladov pre výpočet rizika, databáza škôd a analýza škodových udalostí, pomoc pri príprave pravidelných reportov, administratívne práce; update, aktualizácia a automatizácia aktualizácie dát, úprava VBA makier pre dopyty do ORSR, spolupráca na projekte pre nástroj na SQL dopyty (požiadavky: Excel – pokročilý, SQL – výhodou, práca s databázami, VBA, makrá)
 2. oblasť likvidácie a správy poistných udalostí v ČSOB Poisťovni – analýza dátových zdrojov v oblasti likvidácie poistných udalostí, správa portfólia a externých dátových zdrojov, vytváranie štandardizovaných analytických nástrojov (požiadavky: Excel – pokročilý, Access, SQL a analytické myslenie)
 3. oblasť akuárstva – analýza portfólia poistných udalostí, spracovanie štatistických parametrov pre cenotvorbu produktov, participácia na externom a internom výkazníctve, testovanie dostatočnosti technických rezerv a porovnávanie predpokladov so skutočnosťou (požiadavky: Excel, Word – pokročilý, MS Access, analytické myslenie).

Tým najlepším Trainee program ČSOB umožní:

 • Polročnú platenú part-time stáž v ČSOB Finančnej skupine
 • Odborné školenia
 • Samostatnú prácu pod vedením špecialistov a manažérov
 • Získať nové poznatky a skúsenosti z praxe ČSOB Finančnej skupiny
 • Zoznámiť sa s odborníkmi vo finančnej sfére a možno budúcimi kolegami
 • Možnosť získať trvalé pracovné miesto vo ČSOB Finančnej skupine
 • Získanie certifikátu o absolvovaní trainee programu

Životopis nám pošli do 10.10.2016!
Poslať spoločnosti životopis
ID: 2687490   Dátum zverejnenia: 19.9.2016