Naša zodpovednosť

Ako úspešný subjekt na finančnom trhu si uvedomujeme svoju zodpovednosť voči spoločnosti a prostrediu, v ktorom žijeme. K tomuto záväzku pristupujeme transparentne, s rešpektom a v súlade s princípmi podnikateľskej etiky.

V ČSOB Finančnej skupine si uvedomujeme svoju zodpovednosť voči spoločnosti, v ktorej pôsobíme, a dbáme na spôsob, akým podnikáme a ako dosahujeme zisk. Aktívne podporujeme komerčné partnerstvá a filantropické aktivity, ktoré nadväzujú na víziu, hodnoty a obchodné ciele celej finančnej skupiny.

V ČSOB Finančnej skupine si uvedomujeme vlastnú spoločenskú zodpovednosť a morálnu povinnosť voči širšiemu spoločenstvu. V roku 2010 sme sa pripojili k iniciatíve Global Compact, v rámci ktorej sme sa zaviazali dodržiavať 10 princípov z oblastí ľudských práv, práce, životného prostredia a protikorupčného správania.

S cieľom koncepčne a strategicky riadiť filantropické aktivity bola založená ČSOB Nadácia, ktorá umožňuje sústrediť všetky filantropické aktivity ČSOB FS „pod jednu strechu“, a tak ich lepšie koordinovať a komunikovať. ČSOB Nadácia vznikla 1. decembra 2010 registráciou na Ministerstve vnútra SR.

www.csob.sk

Ponuky e-mailom