FILOZOFIA

ČSOB je značkou, ktorá oslovuje aj náročnejších klientov, očakávajúcich od svojej banky viac než len základné transakcie. Sme tu pre klientov, ktorí vyžadujú, aby ich banka držala krok s dobou, ponúkala moderné bankové služby, ale zároveň nezabúdala, že bankovníctvo je o poskytovaní služieb klientovi. A teda je to práve klient, ktorý má byť v centre záujmu banky.

Našou prioritou je predovšetkým pozitívna zákaznícka skúsenosť – založená na osobnom prístupeku klientovi a komplexných inovatívnych produktových riešeniach.

Prostredníctvom našej pobočkovej siete sa klientom snažíme poskytovať osobný servis založený na ľudskom prístupe a ústretovosti našich zamestnancov, ako aj na poznaní reálnych potrieb klienta. Chceme, aby sa klient u nás cítil vždy vítaný, preto s ním jednáme s primeranou vážnosťou a rešpektom.

Základné piliere značky ČSOB sú:
  • osobný prístup, rešpekt voči klientovi,
  • inovatívnosť,
  • kompletná produktová ponuka.
www.csob.sk

Ponuky e-mailom