Charakteristika spoločnosti

CSI Lifecycle je lídrom v oblasti recyklácie IT zariadení.
Ako súčasť celosvetovej skupiny CSI organizujeme recykláciu výpočtovej techniky aj pre našu materskú spoločnosť CSI Leasing, čo zahŕňa spracovanie tisícok IT zariadení každý mesiac. Zabezpečujeme spoľahlivú a bezpečnú recykláciu počítačov po skončení leasingu pre veľké nadnárodné spoločnosti ako aj lokálne vládne a vzdelávacie inštitúcie.
Ponúkame rad služieb vrátane zhromažďovania, auditu, remarketingu, sanitizácie dát a recyklácie OEEZ.
Rovnako ako na Slovensku poskytujeme služby aj klientom so sídlom v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Španielsku a mnohých ďalších európskych krajinách.