BOZP špecialista
Miesto práce

Turňa nad Bodvou

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

1300€ základná mzda + 7,5% ročný variabilný bonus + 13. plat (uvedená mzda je minimálna možná na tejto pozícii a môže byť vyššia v závislosti od skúseností uchádzača)

Termín nástupu

ASAP

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Zabezpečnie, aby boli politiky a právne záväzky CRH v oblasti zdravia a bezpečnosti (H & S) aktuálne a účinne dodržiavané v závode. 

- Jasne komunikovať pravidlá H & S. 

- Rozvíjať a podporovať kultúru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v závode. 

- Definovať, naplánovať a zabezpečiť vykonávanie školení pre H & S; overiť ich účinnosť. 

- Vytvoriť a udržiavať vzťahy s príslušnými externými zainteresovanými stranami (hasičský zbor, polícia, pracovné a právne orgány, lekári ...).

- Pripravovať reporty na sledovanie výkonu H & S, podporovať bezpečné správanie, poskytovať rámec na identifikáciu konkrétnych rizík a definovať akčné plány na ich zmiernenie. Kontrola a overenie účinného vykonávania akčných plánov.

- Hlásenie nebezpečného správania; vyšetrovať príčiny nehôd; viesť a koordinovať vykonávanie nápravných opatrení s cieľom vyhnúť sa opätovnému výskytu nehôd.

-  Overenie vykonávania postupov, pracovných pokynov a zariadení používaných podľa Interných smerníc.

- Prispieť k zvýšeniu povedomia o H & S, spolupracovať s oddeleniami a prispievať k ich činnosti. Rovnako ako s právnymi orgánmi a organizáciami.

- Riadiť a udržiavať H & S a príslušnú dokumentáciu v súlade s CRH a právnou normou (správy, analýzy, štatistiky, registre atď.). Správa interných auditov H & S.

- Komunikovať aktivity H & S v rámci závodu a v rámci CRH prostredníctvom pravidelnej a kvalitnej verbálnej a písomnej komunikácie.

- Hľadanie úspešných praktík v literatúre alebo v základoch vedomostí o cementoch a ich komunikácia interne. Prispieť k zdieľaniu poznatkov v CRH.

Iné výhody

 • Variabilná zložka mzdy 
 • Fixný 13. plat vyplácaný v dvoch splátkach
 • Príplatky nad rámec zákona 
 • Príspevok do III. piliera dôchodkového sporenia 
 • Doplatok pri strate príjmu z dôvodu pracovnej neschopnosti
 • Príspevok na stravu nad rámec zákona 
 • Príspevok na cestovanie do zamestnania 
 • Príspevky pri rôznych životných udalostiach a sociálnu výpomoc v prípade núdze
 • Dni voľna pri špeciálnych udalostiach (svadba, narodenie dieťaťa,...)
 • Ďalšie nadštandardné benefity pre zamestnancov podľa kolektívnej zmluvy
 • Odborné zaučenie, vzdelávanie a podporu pri Vašom kariérnom rozvoji
 • Spoločenské a športové firemné aktivity

Požadované vzdelanie

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Licencie na základe slovenskej legislatívy: 

- Technik BOZP (§ 23 Zákona 124/2006)

 - Autorizovaný technik BOZP (§ 24 Zákona 124/2006 ) - výhodou, nie podmienkou

- Technik PO (§ 9 Zákon 314/2001) - výhodou, nie podmienkou


Počítačové znalosti:

- MS Office


Jazykové znalosti:

- Anglický jazyk - pokročilý (veľká výhoda, nie podmienka)


Osobnostné predpoklady: 

- Strategické a analytické myslenie

- Schopnosť riešiť vzniknuté problematické situácie

- Orientácia na interného klienta

- Komunikačné schopnosti


Pracovné skúsenosti: 

5 rokov skúseností v rámci BOZP vo výrobnej spoločnosti; 1 rok skúseností v rámci požiarnej ochrany  (PO) vo výrobnej spoločnosti veľkou  výhodou, nie podmienkou.


Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť CRH (Slovensko) so sídlom v Rohožníku pôsobí na Slovensku od augusta 2015, keď nadobudla aktíva spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s., najvýznamnejšieho výrobcu cementu a spojív na slovenskom trhu s dlhoročnou históriou.

Pod CRH (Slovensko) a.s. patria aktuálne cementárne v Rohožníku a v Turni nad Bodvou, sieť betonární a štrkovní po celom Slovensku, spoločnosť ecorec,s.r.o., najvýznamnejší výrobca alternatívnych palív na trhu, a prepravná spoločnosť Transplus, s.r.o.

Skupina CRH je popredný svetový výrobca stavebných materiálov. Svoj pôvod má v Írsku, pričom pôsobí v 37 krajinách sveta, kde zamestnáva viac než 90.000 ľudí. Je najväčším výrobcom stavebných materiálov v severnej Amerike a treťou najväčšou spoločnosťou svojho druhu vo svete.

Spoločnosť CRH stavia svoju obchodnú stratégiu na hodnotách trvalo udržateľného rozvoja, trvalom raste a rozvoji inovácií. Za svoje úspechy vďačí spoločnosť svojim zamestnancom a jej cieľom je prilákať tie najlepšie talenty z rôznych oblastí. CRH sa svojou personálnou politikou usiluje byť zamestnávateľom prvej voľby vo všetkých krajinách, kde pôsobí.

Viac informácií nájdete na stránke www.crhslovakia.com.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

Stavebný priemysel

Adresa spoločnosti

CRH (Slovensko) a. s.
Turňa nad Bodvou 654
044 02 Turňa nad Bodvou
http://www.crhslovakia.com
ID: 3608264   Dátum zverejnenia: 25.2.2019  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   1300€ základná mzda + 7,5% ročný variabilný bonus + 13. plat (uvedená mzda je minimálna možná na tejto pozícii a môže byť vyššia v závislosti od skúseností uchádzača)