Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Credit Solution, s.r.o. zabezpečuje administratívne a nájomné služby pre partnerské spoločnosti v rámci skupiny.