Charakteristika spoločnosti

úvěrové pojištění, pojišťovnictví