Charakteristika spoločnosti

Creative Industry Košice, n.o. (CIKE) sa zaoberá podporou a rozvojom kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Vyhľadávame a podporujeme talenty, poskytujeme vzdelávacie, networkingové a pracovné príležitosti, čím prispievame k udržateľnému mestskému rozvoju. Máme za sebou úspešné projekty ako Európske hlavné mesto kultúry ‒ Košice 2013, zastupujeme mesto v Sieti kreatívnych miest UNESCO v oblasti mediálneho umenia, realizujeme domáce a zahraničné rezidencie a rozvíjame medzinárodné spolupráce. Organizujeme festival mediálneho umenia a digitálnej kultúry Art & Tech Days a máme na starosti obsahovú náplň aktivít projektu Košice 2.0.
Projekt Košice 2.0 sa zameriava na zvýšenie kvality života v meste, prostredníctvom zlepšovania a rozvoja mestských služieb. Vďaka jedinečnému úspechu Košíc vo výzve Európskej komisie bude v nasledujúcich rokoch v meste vybudovaná infraštruktúra pre rozvoj inovácií prostredníctvom umenia, kreativity a digitálnych technológií.
CX Inštitút (CXI) je ekvivalentom pre mestský inštitút a je jedným z hlavných výstupov projektu Košice 2.0. Hlavnou činnosťou inštitútu je zber a analýza dát potrebných pre zlepšovanie a rozvoj mestských služieb. V budúcnosti by mal predstavovať mestskú koncepčnú organizáciu pre oblasť architektúry, urbanizmu, rozvoja, participácie, tvorby a správy mesta. Jednou z úloh CXI je nastavenie a realizácia viacerých druhov výskumu v súvislosti s kvalitou života občanov v meste, jeho prostredím a službami, ktoré mesto svojim obyvateľom ale aj návštevníkom poskytuje.

Ponuky práce: Creative Industry Košice, n.o.

1 - 7 z 7