Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť CPM Real Estate je novootvorená divízia spoločnosti CPM Associates, ktorá sa zameriava na poradenstvo a sprostredkovanie pri predaji, kúpe ,nájme a prenájme nehnuteľností.
Spoločnosť CPM Associates sa špecializuje na poskytovanie finančného a investičného plánovania, finančného auditu, riadenie investičného portfólia, individuálnu správu aktív, konzultácie v oblasti obchodovania s cennými papiermi a obchodovania na burze. Spoločnosť pomocou medzinárodných investičných konferencií, pravidelných seminárov a školení vzdeláva odborníkov, ale aj širokú verejnosť, v oblasti investícií, finančného plánovania a obchodovania na burze, a tým prispieva k zvyšovaniu finančného povedomia obyvateľstva. CPM Associates spol. s r.o. a CPM Real Estate spol. s r.o. sú súčasťou skupiny CPM Group a.s..
Spoločnosť tvorí päť divízii:
Divízia finančného plánovania - finančný audit a tvorba finančných plánov pre FO a PO
Divízia realít - poradenstvo a sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností
Divízia vzdelávania - finančné a investičné vzdelávanie
Divízia obchodovania - podpora pri obchodovaní na burze
Divízia investovania - individuálna správa aktív, Slovak Hedge Fund

Zobraziť celú charakteristiku
http://www.cpm.sk/

Skryť celú charakteristiku