Spoločnosť získala ocenenie RecruitRank Awards 2017 za najlepšie výberové procesy v roku 2017 podľa hodnotení uchádzačov.
Cpl Jobs is a division of Cpl Resources, a leading Irish provider of recruitment, staffing and HR outsourcing solutions throughout Europe since 1989. Group is organized into ten individual companies, each providing specialist recruitment and HR solutions across a number of sectors.

Today Cpl Jobs employs more than 800 people across Europe, delivering key services through a network of 36 offices in 12 countries and 3 independent Digital Sourcing HUBs. We continue to grow and develop the company in Ireland and Europe and have built up a strong portfolio of long-term clients and advocates.

Specialist for Documentation Management (Ref. No.: JO-1710-363030h)

Place of work
Bratislava
Contract type
full-time

Information about the position

Responsibilities:

 • Oversee and consult record & document management on global level
 • Act as contact person for employees in terms of documentation management (contracts, adjustments, personal data, intercompany documentation etc.)
 • Implement legislation changes and adjust internal procedures
 • Ensure data consistency – data updates, data uploads, migrations etc.
 • Closely co-operate with you team members all around the globe and together come to solutions
 • Ensure that all the documents are stored sufficiently and can be accessed easily when needed

Requirements:

 • Fluent English
 • Previous experience with data, records, documentation management
 • Excellent communication skills in English both written and spoken
 • High level of independency – ability to lead own initiatives
 • Good affinity with data
 • Real teammate with good social and communication skills and a "can do" attitude

We offer:

 • Annual bonus
 • Flexible working time
 • Transportation allowance
 • Career opportunities
 • Above-average salary

 

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 180/300 EUR shopping voucher! For more information contact me at jan.kuchar@cpljobs.sk

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporucte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 180/300 EUR nákupnú poukážku!

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:

Touto reakciou na pracovnú ponuku udelujem spolocnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, ICO: 35 881 895, spolocnost zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka císlo 31323/B (dalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na úcely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkolvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súcastou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároven vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizacným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného úcelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udelujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnorucne podpísanej žiadosti dorucenej do CPL.

Company on whose behalf the position is being filled

International financial institution.

Requirements for the employee

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Advertiser

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Information about the selection process

Expected date of completion of the selection process

22 May 2018 (ostávajú ešte 31 dni)

Company address

CPL Jobs s.r.o.
Vysoká 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

Contact person: Ján Kuchár
Tel.: +421232191213
E-mail: send CV
jan.kuchar@cpljobs.sk
ID: 3361708   Dátum zverejnenia: 14.4.2018  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.