Cpl Jobs is a division of Cpl Resources, a leading Irish provider of recruitment, staffing and HR outsourcing solutions throughout Europe since 1989. Group is organized into ten individual companies, each providing specialist recruitment and HR solutions across a number of sectors.

Today Cpl Jobs employs more than 800 people across Europe, delivering key services through a network of 36 offices in 12 countries and 3 independent Digital Sourcing HUBs. We continue to grow and develop the company in Ireland and Europe and have built up a strong portfolio of long-term clients and advocates.

Sales representative v IT pre Slovensko (Ref. No.: JO-1708-358568)

Place of work
Bratislava, Praha, The Capital Prague, Prague
Contract type
full-time

Information about the position

Náš partner v nábore, spoločnosť pôsobiaca v oblasti sieťovej bezpečnosti, v tejto chvíli hľadá vhodného kandidáta na pozíciu Sales representative pre SR.

 

Medzi Vašu zodpovednosť bude patriť:

- vyhľadávanie nových pracovných príležitostí a uzatváranie zmlúv

- komunikácia s obchodnými partnermi

- spolupráca s ostatnými oddeleniami (marketing, technické odd.)

- každodenná práca s internou databázou

 

Čo od Vás vyžaduje spoločnosť:

- skúsenosť na obchodnej pozícii so zameraním na IT či ICT oblasť

- záujem o vyhľadávanie nových zákazníkov a príležitostí v určenej oblasti

- AJ na komunikatívnej úrovni

- MS Office na užívateľskej úrovni

- skúsenosť s prácou v CRM

- výborné prezentačné a komunikačné schopnosti

- vodičský preukaz typu B

 

Čo Vám spoločnosť ponúka:

- neformálne a priateľské prostredie start up spoločnosti

- obchodné školenie

- jazykové kurzy

- produktové školenia

- flexibilná pracovná doba

- zmluva na dobu neurčitú

- Automobil, notebook, iphone

 

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 180/300 EUR shopping voucher!

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporucte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 180/300 EUR nákupnú poukážku!

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:

Touto reakciou na pracovnú ponuku udelujem spolocnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, ICO: 35 881 895, spolocnost zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka císlo 31323/B (dalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na úcely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkolvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súcastou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároven vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizacným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného úcelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udelujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnorucne podpísanej žiadosti dorucenej do CPL.

Company on whose behalf the position is being filled

Information technology, computer programming, web portals

IT soulutions

Requirements for the employee

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Advertiser

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Information about the selection process

Expected date of completion of the selection process

1 October 2017 (ostávajú ešte 6 dni)

Company address

CPL Jobs s.r.o.
Vysoká 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

ID: 3156835   Dátum zverejnenia: 10.8.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.