Cpl Jobs is a division of Cpl Resources, a leading Irish provider of recruitment, staffing and HR outsourcing solutions throughout Europe since 1989. Group is organized into ten individual companies, each providing specialist recruitment and HR solutions across a number of sectors.

Today Cpl Jobs employs more than 800 people across Europe, delivering key services through a network of 36 offices in 12 countries and 3 independent Digital Sourcing HUBs. We continue to grow and develop the company in Ireland and Europe and have built up a strong portfolio of long-term clients and advocates.

HSE manager in production - Lozorno (Ref. No.: JO-1706-355227_4)

Place of work
Lozorno, Bratislava region
Contract type
full-time

Information about the position

Become important part of HR team in production plant and deliver high standards of HSE

Responsibilities:

 • Revision and implementation of HSE standards across the company
 • Set up the standards in line with environmental friendly policies of the company
 • Plan and conduct regular trainingns for employees and management
 • Coordination of onboarding safety trainings for newcommers
 • Ensuring safety trainings for suppliers of the company on required level
 • Ensuring reporting and investigation of occupational injuries
 • Required documentation and communicationwith offices

 

Requirements:

 • Active English
 • 5+  years of experience in HSE
 • OHSAS 18001, BOZP/PO certification
 • Knowledge of labour code
 • Experience from production company
 • Effective communication, decision making and flexibiity
 • Multitasking

We offer:

 • Attractive salary package
 • Travel allowance
 • Flexible working time
 • Regular salary revision

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 180/300 EUR shopping voucher!

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporucte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 180/300 EUR nákupnú poukážku!

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:

Touto reakciou na pracovnú ponuku udelujem spolocnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, ICO: 35 881 895, spolocnost zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka císlo 31323/B (dalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na úcely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkolvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súcastou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároven vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizacným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného úcelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udelujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnorucne podpísanej žiadosti dorucenej do CPL.

Company on whose behalf the position is being filled

Automotive industry, manufacture of transport equipment

Tier 1 automotive supplier

Requirements for the employee

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Advertiser

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Information about the selection process

Expected date of completion of the selection process

1 October 2017 (ostávajú ešte 7 dni)

Company address

CPL Jobs s.r.o.
Vysoká 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

ID: 3155597   Dátum zverejnenia: 9.8.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.