Cpl Jobs is a division of Cpl Resources, a leading Irish provider of recruitment, staffing and HR outsourcing solutions throughout Europe since 1989. Group is organized into ten individual companies, each providing specialist recruitment and HR solutions across a number of sectors.

Today Cpl Jobs employs more than 800 people across Europe, delivering key services through a network of 36 offices in 12 countries and 3 independent Digital Sourcing HUBs. We continue to grow and develop the company in Ireland and Europe and have built up a strong portfolio of long-term clients and advocates.

Business analyst - financial sector (Ref. No.: JO-1707-357796_3)

Place of work
Bratislava, Bratislava region
Contract type
full-time

Information about the position

Become a member of team operating across Europe and act as a brain of operations. There three main areas of responsibilities: operations, tools support & development, external consulting

Responsibilities:

 • Support processes related to finance, records management, communication, workforce planning etc.
 • Coordinate team projects and initiatives
 • Develop & maintain team dashboards, reports and presentations
 • Be the “IT guy” of the team – administer internal tools and reports, test the changes, set up documentation standards
 • Interact with external vendors in terms of documents handling and compliance with internal procedures
 • Perform quarterly cost and savings analysis and other KPIs report
 • Interact with contracted law services providers regarding processes and requests

Requirements:

 • Fluent English
 • Business or IT background (3+ years)
 • Good IT literacy – excel, PowerPoint, any other tools beneficial
 • Mature personality with ability to take the ownership of own decisions
 • Keen on IT solutions and constant improvement of tools and processes
 • Professional communication skills
 • Ability to interact with various stakeholders

 

We offer:

 • 5 extra days of holiday
 • Fully paid sick leave
 • Eco-friendly working environment
 • Flexi hours
 • Annual bonus

 

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 180/300 EUR shopping voucher!

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporucte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 180/300 EUR nákupnú poukážku!

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:

Touto reakciou na pracovnú ponuku udelujem spolocnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, ICO: 35 881 895, spolocnost zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka císlo 31323/B (dalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na úcely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkolvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súcastou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároven vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizacným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného úcelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udelujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnorucne podpísanej žiadosti dorucenej do CPL.

Company on whose behalf the position is being filled

Financial institution

Requirements for the employee

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Advertiser

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Information about the selection process

Expected date of completion of the selection process

1 October 2017 (ostávajú ešte 6 dni)

Company address

CPL Jobs s.r.o.
Vysoká 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

ID: 3155594   Dátum zverejnenia: 9.8.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.