Cpl Jobs is a division of Cpl Resources, a leading Irish provider of recruitment, staffing and HR outsourcing solutions throughout Europe since 1989. Group is organized into ten individual companies, each providing specialist recruitment and HR solutions across a number of sectors.

Today Cpl Jobs employs more than 800 people across Europe, delivering key services through a network of 36 offices in 12 countries and 3 independent Digital Sourcing HUBs. We continue to grow and develop the company in Ireland and Europe and have built up a strong portfolio of long-term clients and advocates.

Account Analyst with French (Ref. No.: JO-1701-347063_8)

Place of work
Bratislava, Bratislava region
Contract type
full-time

Information about the position

Responsibilities

 • End to end processing of clients' accounts
 • Technical verification of accounts
 • Financial settlement with clients according to terms and agreements
 • Business correspondence
 • Quality and risk management activities
 • Ensure that the agreed priorities, deadlines and service standards are achieved
 • Analysis and interpretation of processed accounting information
 • Regular reporting
 • Professional communication with stakeholders and internal clients


Requirements

 • Business Academy or Secondary Grammar school education is required
 • Fluent knowledge of English and French is a must
 • Previous experience in accounting / finance / economics is a must
 • Advanced user of MS Office
 • Business communication
 • Analytical skills and flair for numbers


Benefits

 • Lunch vouchers
 • 5 additional vacation days
 • Sick days
 • Discounts and more 

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 180/300 EUR shopping voucher!

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporucte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 120 EUR nákupnú poukážku!

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:

Touto reakciou na pracovnú ponuku udelujem spolocnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, ICO: 35 881 895, spolocnost zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka císlo 31323/B (dalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na úcely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkolvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súcastou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároven vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizacným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného úcelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udelujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnorucne podpísanej žiadosti dorucenej do CPL.

Company on whose behalf the position is being filled

International financial institution

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Master's degree)

Language skills

English - Upper intermediate (B2) and
French - Upper intermediate (B2)

Advertiser

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Information about the selection process

Expected date of completion of the selection process

1 October 2017 (ostávajú ešte 11 dni)

Company address

CPL Jobs s.r.o.
Vysoká 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

ID: 3155592   Dátum zverejnenia: 9.8.2017  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.