Cpl Jobs is a division of Cpl Resources, a leading Irish provider of recruitment, staffing and HR outsourcing solutions throughout Europe since 1989. Group is organized into ten individual companies, each providing specialist recruitment and HR solutions across a number of sectors.

Today Cpl Jobs employs more than 800 people across Europe, delivering key services through a network of 36 offices in 12 countries and 3 independent Digital Sourcing HUBs. We continue to grow and develop the company in Ireland and Europe and have built up a strong portfolio of long-term clients and advocates.

Asset Management Support (Ref. No.: JO-1603-327439d)

Place of work
Bratislava
Contract type
full-time

Information about the position

Responsibilities

 • Daily business support tasks like reporting and monitoring
 • Maintaining Asset Management processes and supporting the process landscaping
 • Coordination of regular and ad hoc queries from Auditors, Compliance, Operational Risk Management, etc.
 • Be a contact point for Auditors, ORM and stakeholders
 • Providing support with governance tasks for Asset Management teams
 • Preparing and providing the requested audit related documentation such as reports, process booklets, etc.
 • Collecting of data and producing of various KPI´s, projects and costs reports
 • Process updates, controls maintenance, records management, policies updates


Requirements

 • University degree in Economics or Business Administration
 • Experience in financial services or audit industry
 • Fluent English is a must
 • MS Office advanced user
 • Knowledge of financial markets
 • Detail oriented person
 • Strong analytical skills
 • Reliable task manager
 • Multi-tasking
 • Ability to set priorities and meet deadlines


Benefits

 • Lunch vouchers
 • 5 additional vacation days
 • Sick days
 • Child birth support
 • Discounts and more benefits

Nie ste vhodným kandidátom na túto poziciu? Odporučte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 120 EUR nákupnú poukážku! Viac informácií nájdete na http://www.cpljobs.sk/blog/?p=141

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 881 895, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31323/B (ďalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej do CPL. 

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is an international company with a subsidiary in Bratislava.

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Master's degree)

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Advertiser

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Company address

CPL Jobs s.r.o.
Vysoká 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

ID: 2827670   Dátum zverejnenia: 25.11.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.