Cpl Jobs is a division of Cpl Resources, a leading Irish provider of recruitment, staffing and HR outsourcing solutions throughout Europe since 1989. Group is organized into ten individual companies, each providing specialist recruitment and HR solutions across a number of sectors.

Today Cpl Jobs employs more than 800 people across Europe, delivering key services through a network of 36 offices in 12 countries and 3 independent Digital Sourcing HUBs. We continue to grow and develop the company in Ireland and Europe and have built up a strong portfolio of long-term clients and advocates.

IT Application Analyst (Ref. No.: JO-1610-341885_6)

Place of work
Bratislava
Contract type
full-time

Information about the position

RESPONSIBILITIES:

 • part of the customer service organization team specializing into specific areas of the access management 
 • analyzing business, compliance and operational requirements.
 • Review and sign-off concepts for new business and IT applications 
 • Monitor and evaluate the defined Key Performance Indicators, Compliance Metrics and Critical Information
 • identify deficiencies in processes, analyze them and improve them respectively
 • consult customers on ordering the appropriate access rights to business applications and infrastructure components
 • create the whole access catalogue
 • Work out, discuss and analyse the requirements in close cooperation with IT or business experts.
 • adhere to IT Security and Governance standards and regulatory compliance in respect of access and identity management.

WE NEED:

 • experience with system access management,  or application support  is advantage
 • previous customer service experience is a must
 • wishing to work in international team
 • proactive thinking, 
 •  General IT knowledge
 • Basic ITIL knowledge (understanding how IT operates - solving issues, problems, processing changes).

 • Fluent English spoken and written
 • skilled in  incident, problem management and request fulfillment is a plus
 • Basic knowledge of information security policies and processes is a plus
 • Experience in gathering and analysing relevant information to make sound decisions, analytical and problem solving skills.
 • Good knowledge of Microsoft Office, reading or creating of SQL queries to select data.
 • Experience within an IT delivery environment as well as with end-user support is an asset

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 120 EUR shopping voucher!

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporucte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 120 EUR nákupnú poukážku!

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:

Touto reakciou na pracovnú ponuku udelujem spolocnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, ICO: 35 881 895, spolocnost zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka císlo 31323/B (dalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na úcely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkolvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súcastou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároven vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizacným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného úcelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udelujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnorucne podpísanej žiadosti dorucenej do CPL.

Company on whose behalf the position is being filled

International company

Requirements for the employee

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Advertiser

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Company address

CPL Jobs s.r.o.
Vysoka 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

ID: 2821749   Dátum zverejnenia: 22.11.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.