Cpl Jobs is a division of Cpl Resources, a leading Irish provider of recruitment, staffing and HR outsourcing solutions throughout Europe since 1989. Group is organized into ten individual companies, each providing specialist recruitment and HR solutions across a number of sectors.

Today Cpl Jobs employs more than 800 people across Europe, delivering key services through a network of 36 offices in 12 countries and 3 independent Digital Sourcing HUBs. We continue to grow and develop the company in Ireland and Europe and have built up a strong portfolio of long-term clients and advocates.

Incident/change management support (Ref. No.: JO-1610-342254_3)

Place of work
Bratislava
Contract type
full-time

Information about the position

JOB QUALIFICATION:

  • support  Quality Management in all audit and IT governance related activities.
  • very close collaboration between the different locations and units and this position acts as a central point of contact for all audit and quality management  issues
  • you will be working in the team operating within Asset Management IT, servicing our clients within all Asset Management. We are acting as a main contact person in all project related as well as quality related topics for AM IT. 
  • you will interact between Asset Management IT (AM IT) and both internal and external auditors (e.g. PwC) for all AM IT projects and applications worldwide
  •  create access management documentation for AM IT applications
  • Actively participate in audits and represent asset management, ensure fast response to auditor's queries
  • Create and maintain the audit dashboard (audit timelines, audit plans and audit progress)
  • Maintain audit related documentation 
  • Continuously monitor all open audit  issues and operational events 

WE NEED:

• Fluent in English in written and oral form
• Excellent communication skills and ability to develop and maintain partnerships with stakeholders
• Ability to work on multiple tasks concurrently in a fast paced environment
• Ability to work in a multi-cultural environment
• Willingness and ability to work within a global team spanning multiple time zones
• Proactive and client oriented 
• Very persistent and goal oriented, assertive personality

Preferred  but not necessary skills:

• Experience with audit related tasks
• Understanding of IT governance topics: access management, SOC report evaluation, operational events and issues, release management.
• Experience with processes and their improvements.
• Knowledge of SWIFT is an advantage

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 120 EUR shopping voucher!

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporucte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 120 EUR nákupnú poukážku!

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:

Touto reakciou na pracovnú ponuku udelujem spolocnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, ICO: 35 881 895, spolocnost zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka císlo 31323/B (dalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na úcely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkolvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súcastou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároven vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizacným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného úcelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udelujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnorucne podpísanej žiadosti dorucenej do CPL.

Company on whose behalf the position is being filled

International company

Requirements for the employee

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Advertiser

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Company address

CPL Jobs s.r.o.
Vysoka 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

ID: 2821748   Dátum zverejnenia: 22.11.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.