Cpl Jobs is a division of Cpl Resources, a leading Irish provider of recruitment, staffing and HR outsourcing solutions throughout Europe since 1989. Group is organized into ten individual companies, each providing specialist recruitment and HR solutions across a number of sectors.

Today Cpl Jobs employs more than 800 people across Europe, delivering key services through a network of 36 offices in 12 countries and 3 independent Digital Sourcing HUBs. We continue to grow and develop the company in Ireland and Europe and have built up a strong portfolio of long-term clients and advocates.

Accounting Specialist (AP /AR) - GRADUATE POSITION (Ref. No.: JO-1507-313595a)

Place of work
Bratislava
Contract type
full-time

Information about the position

Currently we are looking for multiply roles in acocunting covering the whole process of AP and AR. Roles are partialy divided according to the needs.

Responsibilities: 

 • Process supplier invoices and allocate them to the appropriate expense account 
 • Issue invoices based on the contracts
 • Verify correctness of invoices and archive the original documents 
 • Reconcile assigned balance sheet and control accounts 
 • Process and file staff expense claims, ensure compliance with internal travel policy 
 • Handling supplier/internal queries associated with invoice status, payment date, possible discrepancies and confirmation of balances 
 • Perform and cooperate on closing activities (cleaning of control accounts, maintenance of open positions, corrections, reporting) 
 • Able to handle re-bookings, correction and open balances 
 • Be able to analyse gaps in AP/AR processes and outline possible solutions and improvements


Requirements: 

 • Advanced knowledge of English (written and spoken) is a must 
 • Secondary Economic School or University degree in the area of finance, accounting, economics 
 • 1-2 years of working experience in Accounting is beneficial
 • Good accounting knowledge (balance sheet accounts, P&L accounts, control accounts and the link between them) 
 • Advanced knowledge of MS Office 
 • Proactive attitude and willing to learn 

Benefits:

 • 13th salary
 • Language courses
 • Relocation bonus
 • Flexible working hours
 • Other interesting benefits

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 120 EUR shopping voucher! For more information go to http://www.cpljobs.sk/blog/?p=141 

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporučte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 120 EUR nákupnú poukážku! Viac informácií nájdete na http://www.cpljobs.sk/blog/?p=141 

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 881 895, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31323/B (ďalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej do CPL.

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is an international company in Bratislava.

Requirements for the employee

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Advertiser

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Company address

CPL Jobs s.r.o.
Vysoká 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

ID: 2820154   Dátum zverejnenia: 21.11.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.