Cpl Jobs is a division of Cpl Resources, a leading Irish provider of recruitment, staffing and HR outsourcing solutions throughout Europe since 1989. Group is organized into ten individual companies, each providing specialist recruitment and HR solutions across a number of sectors.

Today Cpl Jobs employs more than 800 people across Europe, delivering key services through a network of 36 offices in 12 countries and 3 independent Digital Sourcing HUBs. We continue to grow and develop the company in Ireland and Europe and have built up a strong portfolio of long-term clients and advocates.

Program buyer - Automotive (Ref. No.: JO-1608-337840_4)

Place of work
Bratislava, Bratislava region, Trnava region, Trenčín region, Nitra region, Žilina region, Banská Bystrica region
Contract type
full-time

Information about the position

Take responsibility for the overall buying process for complex program - BRATISLAVA BASED

Responsibilities:

 • Ensure sufficient amount of all supplies and commodities for concrete product on time
 • Communicate with external vendors for both direct and indirect commodities
 • Maintain accurate track of all used/planned commodities in SAP
 • Optimize the pricing conditions
 • By consulting with plants optimize overall supply chain process

 Requirements:

 • Excellent English language
 • Educational background in commerce or technics
 • Up to 5 years as buyer (direct/indirect)
 • Strong communication, negotiation and presentation skills
 • Self-starter and highly self-organized person

 We offer:

 • 13th Salary
 • Life events allowance
 • Transportation allowance
 • Language courses
 • Various discounts

 

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 120 EUR shopping voucher!

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporucte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 120 EUR nákupnú poukážku!

 

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:

Touto reakciou na pracovnú ponuku udelujem spolocnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, ICO: 35 881 895, spolocnost zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka císlo 31323/B (dalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na úcely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkolvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súcastou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároven vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizacným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného úcelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udelujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnorucne podpísanej žiadosti dorucenej do CPL.

Company on whose behalf the position is being filled

Company operating in automotive industry

Requirements for the employee

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Computer skills - user

SAP - advanced

Advertiser

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Company address

CPL Jobs s.r.o.
Vysoká 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

ID: 2810627   Dátum zverejnenia: 14.11.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.