Cpl Jobs is a division of Cpl Resources, a leading Irish provider of recruitment, staffing and HR outsourcing solutions throughout Europe since 1989. Group is organized into ten individual companies, each providing specialist recruitment and HR solutions across a number of sectors.

Today Cpl Jobs employs more than 800 people across Europe, delivering key services through a network of 36 offices in 12 countries and 3 independent Digital Sourcing HUBs. We continue to grow and develop the company in Ireland and Europe and have built up a strong portfolio of long-term clients and advocates.

Automotive product designer/engineer (Ref. No.: JO-1609-339407_3)

Place of work
Trencin, Bratislava region, Trenčín region, Žilina region, Košice region
Contract type
full-time

Information about the position

Become a part of R&D centre in Trencin for respected company and help to raise quality of the products in automotive industry! Reallocation bonus included!

 

Responsibilities:

 • Construction technical plans designing
 • Daily work with CAD/CATIA
 • Technical planning based on clients’ requirements
 • Production planning – material, cost etc.
 • Production launch support

 

Requirements:

 • Fluent English, German as advantage
 • Technical educational background
 • Previous working experience in R&D/production/automotive is welcomed
 • IT literacy – CAD, Catia
 • Willingness to travel

 

We offer:

 • Reallocation bonus
 • 13th salary
 • Language courses
 • Various life events allowances

 

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 120 EUR shopping voucher!

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporucte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 120 EUR nákupnú poukážku!

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:

Touto reakciou na pracovnú ponuku udelujem spolocnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, ICO: 35 881 895, spolocnost zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka císlo 31323/B (dalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na úcely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkolvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súcastou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároven vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizacným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného úcelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udelujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnorucne podpísanej žiadosti dorucenej do CPL.

Company on whose behalf the position is being filled

Automotive industry, manufacture of transport equipment

Research & development centre of international automotive company

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Master's degree)

Educational Specialization

Technical education

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Computer skills - user

CAD - advanced

Advertiser

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Company address

CPL Jobs s.r.o.
Vysoká 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

ID: 2810624   Dátum zverejnenia: 14.11.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.