Cpl Jobs is a division of Cpl Resources, a leading Irish provider of recruitment, staffing and HR outsourcing solutions throughout Europe since 1989. Group is organized into ten individual companies, each providing specialist recruitment and HR solutions across a number of sectors.

Today Cpl Jobs employs more than 800 people across Europe, delivering key services through a network of 36 offices in 12 countries and 3 independent Digital Sourcing HUBs. We continue to grow and develop the company in Ireland and Europe and have built up a strong portfolio of long-term clients and advocates.

Customer Support Specialist with German (Ref. No.: JO-1506-310034fc)

Place of work
Bratislava
Contract type
full-time

Information about the position

Responsibilities:

 • Daily communication with clients, customers and other departments mainly via phone, email or chat in foreign languages 
 • Answering questions, solving their queries in a timely manner 
 • Work with internal databases, resourcing for needed information in databases, internal tools etc. 
 • Communication and cooperation with other departments 
 • Daily communication and reaction via social media in the name of the company   
 • Administration work, reporting and other tasks 

Requirements:

 • Advanced English and German is a must
 • Knowledge of MS Office
 • Excellent communication and problem solving skills

Benefits:

 • Great opportunity for graduates with the daily use of languages!  
 • Opportunity to develop your professional skills in a multinational company
 • Opportunity to use foreign languages in a daily communication with native speakers
 • Language courses
 • 2 extra vacation days and 2 Sickdays
 • Fitness and wellness center
 • Teambuildings
 • Lunch vouchers
 • Working in an young and dynamic team 

 

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 120 EUR shopping voucher! For more information go to http://www.cpljobs.sk/blog/?p=141 

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporučte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 120 EUR nákupnú poukážku! Viac informácií nájdete na http://www.cpljobs.sk/blog/?p=141 

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 881 895, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31323/B (ďalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej do CPL. 

 

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is an international company with a subsidiary in Bratislava.

Requirements for the employee

Language skills

English - Upper intermediate (B2) and
German - Upper intermediate (B2)

Advertiser

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Company address

CPL Jobs s.r.o.
Vysoká 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

ID: 2808592   Dátum zverejnenia: 11.11.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.