Cpl Jobs is a division of Cpl Resources, a leading Irish provider of recruitment, staffing and HR outsourcing solutions throughout Europe since 1989. Group is organized into ten individual companies, each providing specialist recruitment and HR solutions across a number of sectors.

Today Cpl Jobs employs more than 800 people across Europe, delivering key services through a network of 36 offices in 12 countries and 3 independent Digital Sourcing HUBs. We continue to grow and develop the company in Ireland and Europe and have built up a strong portfolio of long-term clients and advocates.

Corporate complex accountant with French (Ref. No.: JO-1610-342249)

Place of work
Bratislava, Bratislava region
Contract type
full-time

Information about the position

This position provides selected financial statement analysis as required, identifies process improvements and coordinates the annual statutory compliance cycle.

Responsibilities: 

• To prepare and report statutory financial statements for legal entities 

• Monitor the compliance with corporate accounting policies

• Prepare National bank reports 

• Prepare monthly reconciliation of accounts based on SOX matrix 

• To maintain good relations with government offices 

• Act as support for audit process 

• Support Tax department activities related to Tax planning projects 

• Support the implementation of Corporate initiatives deployed in Region 

• Support IT projects 

 

Requirements

• Fluent English and French is a must

•Bachelor’s degree with a major in accounting or equivalent experience 

• 2+ years progressively responsible experience in private and/or public accounting 

• Ability to meet firm deadlines 

• Ability to manage and complete multiple tasks and projects 

• Computer competency and familiarity with a variety of application software; proficiency in SAP, iScala, HFM 

• Strong interpersonal skills, including ability to work with a variety of internal customers

We offer

  • 13th Salary
  • Language courses
  • Life events allowances
  • Health programme
  • Discounts with partner organizatons 

 

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 120 EUR shopping voucher!

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporucte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 120 EUR nákupnú poukážku!

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:

Touto reakciou na pracovnú ponuku udelujem spolocnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, ICO: 35 881 895, spolocnost zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka císlo 31323/B (dalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na úcely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkolvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súcastou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároven vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizacným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného úcelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udelujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnorucne podpísanej žiadosti dorucenej do CPL.

Company on whose behalf the position is being filled

New international company in Bratislava

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Bachelor's degree)

Language skills

English - Upper intermediate (B2) and
French - Upper intermediate (B2)

Advertiser

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Company address

CPL Jobs s.r.o.
Vysoká 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

ID: 2800655   Dátum zverejnenia: 7.11.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.