Cpl Jobs is a division of Cpl Resources, a leading Irish provider of recruitment, staffing and HR outsourcing solutions throughout Europe since 1989. Group is organized into ten individual companies, each providing specialist recruitment and HR solutions across a number of sectors.

Today Cpl Jobs employs more than 800 people across Europe, delivering key services through a network of 36 offices in 12 countries and 3 independent Digital Sourcing HUBs. We continue to grow and develop the company in Ireland and Europe and have built up a strong portfolio of long-term clients and advocates.

Experienced Team Leader for Accounting team (Ref. No.: JO-1605-332098_8)

Place of work
Bratislava
Contract type
full-time

Information about the position

Responsibilities: 

 • Leading a team of accountants (8-15 people) 
 • Management of the daily workflow, delivery of high-quality work to set deadlines, people management and leadership 
 • Monitoring, reporting and achievement of KPIs 
 • Identify training needs for the team members  
 • Make significant contributions to the internal and external process improvements  
 • Participates in project work and special tasks  
 • Authorizes payments and special transactions 
 • Actively pursues relationships with internal client  
 • Solves ad-hoc daily business issues together with employees and others  


Requirements: 

 • Advanced English- written and spoken  
 • Degree or equivalent experience in Accounting/Finance 
 • At least 5 years working experience in this filed 
 • At least 2 years experience in leading teams 
 • Very good comprehension of MS Office (e.g. Excel, Word, Power Point) 
 • Proven organizational and time management skills, ability to handle multiple priorities 
 • Proven interpersonal skills 
 • Strong decision making skills 

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 120 EUR shopping voucher! For more information go to http://www.cpljobs.sk/blog/?p=141  

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporučte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 120 EUR nákupnú poukážku! Viac informácií nájdete na http://www.cpljobs.sk/blog/?p=141 

Benefits: 

 • Flexible working time   
 • Annual performance bonus   
 • 5 additional days of holidays   
 • Sickdays   
 • Courses, trainings, certification  
 • Contribution for public transport  
 • And many others  

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov: 

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 881 895, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31323/B (ďalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej do CPL.   

Company on whose behalf the position is being filled

Our client is an international company.

Requirements for the employee

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Advertiser

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Company address

CPL Jobs s.r.o.
Vysoká 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

ID: 2798801   Dátum zverejnenia: 4.11.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.