Cpl Jobs is a division of Cpl Resources, a leading Irish provider of recruitment, staffing and HR outsourcing solutions throughout Europe since 1989. Group is organized into ten individual companies, each providing specialist recruitment and HR solutions across a number of sectors.

Today Cpl Jobs employs more than 800 people across Europe, delivering key services through a network of 36 offices in 12 countries and 3 independent Digital Sourcing HUBs. We continue to grow and develop the company in Ireland and Europe and have built up a strong portfolio of long-term clients and advocates.

Business Intelligence Architect (Ref. No.: JO-1609-339982_3)

Place of work
Bratislava, Bratislava region
Contract type
full-time
Start date
by agreement

Information about the position

 • define the architecture, concepts and design elements for Microsoft BI platform and implementation in cooperation with the MSSQL/BI support and operations team
 • In this role a balance must be kept between business objectives, service level agreements, financial targets, sustainable architecture and IT standards
 • The close and committed cooperation with other teams (such as Application Teams, Windows Architecture and Engineering, Storage, Information Security etc.) is vital and also mandatory for success.
 •  responsible for defining performance, integrity and security of the Microsoft BI platform.
 • Additional role requirements include planning, complex problem analysis, troubleshooting and professional consultancy delivery to clients. 
 •  Engage in research in all topics pertinent to the Microsoft BI stack and also wider IT developments
 • Creates concepts and makes design decisions for new solutions in Microsoft BI scope
 • Defines and drives automation and self-service initiatives
 • Ensures quality documentation is in place
 • The team  is mainly focused on Information Integration and exploitation, Enterprise content management platforms, Enterprise Search platforms and Microsoft products such as MSSQL , MSBI, and SharePoint.


SKILLS: •  knowledge of the Microsoft BI (SSAS, SSRS, SSIS, SharePoint BI features, BI Clients) technology stack from an end to end perspective
 •  Excellent knowledge of Microsoft BI concepts, architecture, engineering, implementation, usage and operations
 • Good understanding of alternative database platforms (Oracle, DB2 or similar)
 • Excellent knowledge of Microsoft Windows platform
 • Good understanding of Microsoft Cloud offerings (Azure, Power BI etc.)
 • Good understanding of MSSQL stack from end to end including DB design, MSSQL concepts, architecture and engineering.
 • Methodical and systematic approach towards gathering requirements, designing solutions, documentation and communication
 • Sound understanding and experience in project management of infrastructure projects
 •  English
 • Ability to coach and support junior members of team
 

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 120 EUR shopping voucher!

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporucte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 120 EUR nákupnú poukážku!

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:

Touto reakciou na pracovnú ponuku udelujem spolocnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, ICO: 35 881 895, spolocnost zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka císlo 31323/B (dalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na úcely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkolvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súcastou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároven vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizacným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného úcelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udelujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnorucne podpísanej žiadosti dorucenej do CPL.

Company on whose behalf the position is being filled

Information technology, computer programming, web portals

Well established international company

Requirements for the employee

Language skills

Slovak - Advanced (C1) and
English - Proficiency (C2)

Advertiser

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Company address

CPL Jobs s.r.o.
Vysoka 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

ID: 2798780   Dátum zverejnenia: 4.11.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.