Cpl Jobs is a division of Cpl Resources, a leading Irish provider of recruitment, staffing and HR outsourcing solutions throughout Europe since 1989. Group is organized into ten individual companies, each providing specialist recruitment and HR solutions across a number of sectors.

Today Cpl Jobs employs more than 800 people across Europe, delivering key services through a network of 36 offices in 12 countries and 3 independent Digital Sourcing HUBs. We continue to grow and develop the company in Ireland and Europe and have built up a strong portfolio of long-term clients and advocates.

Middleware engineer (Ref. No.: JO-1609-339981_2)

Place of work
bratislava, Bratislava region, Bratislava
Contract type
full-time
Start date
by agreement

Information about the position

 About the role
 
 • supports the existing SharePoint Engineering team in their daily work and take over the responsibility in IIS service design and transition to deliver a constantly improving, cost efficient and highly available platform. 
 • responsible for solving Incidents and problems, which could not handle by our operations team and drive forward automation and standardization, to improve supportability of the different platforms.
 • The close and committed cooperation with other teams and projects (such as SharePoint Architecture & Solution Engineering, Application Teams, Windows Engineering, Information Security etc.) is vital and mandatory for success.
 • Take over responsibility in the service design for IIS and .Net
 • Push service transition of IIS and .Net to operations
 • Take over responsibility for infrastructure topics in projects
 • Defines and drives automation and self-service initiatives

Technical Skills
 • Expert knowledge of the SharePoint and IIS technology
 • Excellent knowledge of concepts, engineering, implementation, usage and operations
 • Strong troubleshooting skills (Kerberos, ULS viewer, Fiddler, NetMon etc.)
 • Understanding of cloud concepts with focus on Microsoft Azure and SharePoint online
 • Strong Active Directory Services knowledge with focus on Claims and OAuth
 • Process design and documentation with BPM
 • Strong PowerShell scripting knowledge (automation, logging, exception handling, etc.)
 • Excellent knowledge of Microsoft Windows Server and Client platform
 • Service Management skills of service design and service transition (at least ITIL Foundation certified)
 • English

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 120 EUR shopping voucher!

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporucte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 120 EUR nákupnú poukážku!

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:

Touto reakciou na pracovnú ponuku udelujem spolocnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, ICO: 35 881 895, spolocnost zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka císlo 31323/B (dalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na úcely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkolvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súcastou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároven vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizacným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného úcelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udelujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnorucne podpísanej žiadosti dorucenej do CPL.

Company on whose behalf the position is being filled

Well established international company

Requirements for the employee

Language skills

English - Proficiency (C2) and
Slovak - Advanced (C1)

Advertiser

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Company address

CPL Jobs s.r.o.
Vysoka 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

ID: 2769255   Dátum zverejnenia: 17.10.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.