Cpl Jobs is a division of Cpl Resources, a leading Irish provider of recruitment, staffing and HR outsourcing solutions throughout Europe since 1989. Group is organized into ten individual companies, each providing specialist recruitment and HR solutions across a number of sectors.

Today Cpl Jobs employs more than 800 people across Europe, delivering key services through a network of 36 offices in 12 countries and 3 independent Digital Sourcing HUBs. We continue to grow and develop the company in Ireland and Europe and have built up a strong portfolio of long-term clients and advocates.

Enterprise Content Management Consultant (Ref. No.: JO-1609-339980_2)

Place of work
bratislava, Bratislava region, Bratislava
Contract type
full-time
Start date
by agreement

Information about the position

 • define the architecture, concepts and design elements for the various products and oversees their implementation in cooperation with the operations team
 • responsible for defining performance, integrity and security of the ECM technology stack
 • define the necessary processes that allows the Operations team to proactively manage and monitor systems in scope
 • planning, complex problem analysis, troubleshooting and professional consultancy to clients
 • manage and take technical ownership of products and services in ECM Stack (defining Architecture - Based on stakeholder requirements, standards, Roadmaps, Product updates, new releases etc.)Technical Skills

 • 5+ years experience in the IT Domain ideally around ECM systems and technologies 
 • A good understanding of wider infrastructure components such as network services, Storage, windows and Linux.
 • Good understanding of cloud technologies like PaaS, IaaS, virtualization, self service service design etc.
 • Hands on Experience with map/reduce based solutions like Hadoop, Hive etc.
 • Willingness to learn new technologies like those in the IBM Watson portfolio
 • Working experience with outsourced teams Language Skills
 • English
 • Result leadership in project management and in 3rd level support requests are key

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 120 EUR shopping voucher!

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporucte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 120 EUR nákupnú poukážku!

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:

Touto reakciou na pracovnú ponuku udelujem spolocnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, ICO: 35 881 895, spolocnost zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka císlo 31323/B (dalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na úcely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkolvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súcastou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároven vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizacným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného úcelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udelujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnorucne podpísanej žiadosti dorucenej do CPL.

Company on whose behalf the position is being filled

Well established international company

Requirements for the employee

Language skills

English - Proficiency (C2)

Advertiser

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Company address

CPL Jobs s.r.o.
Vysoka 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

ID: 2769254   Dátum zverejnenia: 17.10.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.