Cpl Jobs is a division of Cpl Resources, a leading Irish provider of recruitment, staffing and HR outsourcing solutions throughout Europe since 1989. Group is organized into ten individual companies, each providing specialist recruitment and HR solutions across a number of sectors.

Today Cpl Jobs employs more than 800 people across Europe, delivering key services through a network of 36 offices in 12 countries and 3 independent Digital Sourcing HUBs. We continue to grow and develop the company in Ireland and Europe and have built up a strong portfolio of long-term clients and advocates.

Reporting analyst - HR (Ref. No.: JO-1608-337717_2)

Place of work
Bratislava
Contract type
full-time

Information about the position

Be a part of HR team of excellence in Bratislava and work on tools, metrics and dashboards development and implementation

Responsibilities:

 • Assess current state of HR reporting tools (Recruitment, payroll, L&D, attendance etc.)
 • Propose metrics and reporting strategies
 • Partner with HR time during tools development
 • Support technical development of the tools and testing
 • Support live reporting tools – updates, maintenance etc.
 • Close co-operation with HR teams and participation on various projects

 

Requirements:

 • Excellent English language
 • Up to 5 years of previous experience with system and process analytics
 • Experience with reports automation, proficient IT literacy
 • Previous experience with HR tools is beneficial
 • Strong communication and presentation skills
 • Self-starter and highly self-organized person

 

We offer:

 • 13th Salary
 • Life events allowance
 • Transportation allowance
 • Language courses
 • Various discounts

 

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 120 EUR shopping voucher!

Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporucte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 120 EUR nákupnú poukážku!

 

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:

Touto reakciou na pracovnú ponuku udelujem spolocnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, ICO: 35 881 895, spolocnost zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka císlo 31323/B (dalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na úcely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkolvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súcastou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároven vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizacným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného úcelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udelujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnorucne podpísanej žiadosti dorucenej do CPL.

Company on whose behalf the position is being filled

International company

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Master's degree)

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Computer skills - user

Microsoft Excel - advanced

Advertiser

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Company address

CPL Jobs s.r.o.
Vysoká 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

ID: 2747217   Dátum zverejnenia: 3.10.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.