Cpl Jobs is a division of Cpl Resources, a leading Irish provider of recruitment, staffing and HR outsourcing solutions throughout Europe since 1989. Group is organized into ten individual companies, each providing specialist recruitment and HR solutions across a number of sectors.

Today Cpl Jobs employs more than 800 people across Europe, delivering key services through a network of 36 offices in 12 countries and 3 independent Digital Sourcing HUBs. We continue to grow and develop the company in Ireland and Europe and have built up a strong portfolio of long-term clients and advocates.

Intercompany contracts administrator (Ref. No.: JO-1608-336973_3)

Place of work
Bratislava
Contract type
full-time

Information about the position

Responsibilities:

 • Responsibility processes and administration connected with intercompany contracts and regulations
 • Create supporting documentation and records for the Agreements and Recharges operations
 • Preparation of the internal service agreements (Legal, Tax and Finance aspects)
 • Improve and simplify administration of daily business
 • Preparation of the recharges and  invoices
 • Preparation of reports (mainly in Excel and Power Point), overviews and statistics on a regular basis and also ad hock


Requirements:

 • Fluent English written and spoken is a must
 • University degree ideally in finance/banking/economics OR relevant experience is a must
 • Very good knowledge of MS Office especially Excel (Vlookups, pivots, analyses)
 • Very good business communication skills
 • Willingness to learn new processes and methodologies


Benefits:

 • Annual Performance Bonus
 • Additional holidays and Sickdays
 • Flexible working time
 • Contribution for public transport
 • And many others

Not a good fit for this position? Refer us a friend we successfully place and receive 120 EUR shopping voucher! For more information go to http://www.cpljobs.sk/blog/?p=141
Nie ste vhodným kandidátom na túto pozíciu? Odporucte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 120 EUR nákupnú poukážku! Viac informácií nájdete na http://www.cpljobs.sk/blog/?p=141

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov:
Touto reakciou na pracovnú ponuku udelujem spolocnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, ICO: 35 881 895, spolocnost zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka císlo 31323/B (dalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na úcely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkolvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súcastou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároven vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizacným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného úcelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udelujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnorucne podpísanej žiadosti dorucenej do CPL.

Company on whose behalf the position is being filled

Financial institution

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

University education (Bachelor's degree)

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Computer skills - user

Microsoft Excel - advanced
Microsoft PowerPoint - advanced

Advertiser

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Company address

CPL Jobs s.r.o.
Vysoká 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

ID: 2747211   Dátum zverejnenia: 3.10.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.