Cpl Jobs is a division of Cpl Resources, a leading Irish provider of recruitment, staffing and HR outsourcing solutions throughout Europe since 1989. Group is organized into ten individual companies, each providing specialist recruitment and HR solutions across a number of sectors.

Today Cpl Jobs employs more than 800 people across Europe, delivering key services through a network of 36 offices in 12 countries and 3 independent Digital Sourcing HUBs. We continue to grow and develop the company in Ireland and Europe and have built up a strong portfolio of long-term clients and advocates.

Senior Komplexný účtovník/Tím koordinátor (m/ž) (Ref. No.: JO-1604-329409_8)

Place of work
Bratislava, Bratislava region
Contract type
full-time

Information about the position

Zodpovednosti:

 • Komplexné spracovanie účtovnej agendy pre viacero klientov
 • Spracovanie účtovných závierok
 • Účtovanie v hlavnej knihe
 • Príprava daňových priznaní
 • Reporting
 • Príprava štatistických výkazov
 • Spracovanie a účtovanie cestovných príkazov
 • Evidencia investičného majetku, odpisy
 • Koordinácia a vedenie junior kolegov v tíme

Požiadavky:

 • Komunikatívna úroveň anglického jazyka alebo nemeckého jazyka
 • Skúsenosti v oblasti komplexného účtovníctva (2-3 roky)
 • Dynamická osobnosť, proklientská orientácia
 • Veľmi dobré komunikačné zručnosti

Nie ste vhodným kandidátom na túto poziciu? Odporučte nám svojho známeho, ktorého umiestnime k nášmu klientovi a získajte 120 EUR nákupnú poukážku! Viac informácií nájdete na http://www.cpljobs.sk/blog/?p=141

 

Súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem spoločnosti CPL Jobs, s.r.o., so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 881 895, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31323/B (ďalej len “CPL“) súhlas so spracúvaním všetkých mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutých CPL, na účely realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti. Rovnako súhlasím so spracúvaním údajov spojených s mojou fyzickou identitou, v prípade, že je súčasťou poskytnutých údajov aj moja fotografia. Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny CPL a klientom CPL, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem až do jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej do CPL.

Company on whose behalf the position is being filled

Accounting and auditing activities

Medzinárodná spoločnosť

Requirements for the employee

Language skills

English - Intermediate (B1) or German - Intermediate (B1)

Advertiser

Main focus of the company's activities

Employment placement and personal consultancy

Number of employees

10-19 employees

Company address

CPL Jobs s.r.o.
Vysoká 14
811 06 Bratislava
http://www.cpljobs.sk

Contact

ID: 2733106   Dátum zverejnenia: 22.9.2016  
Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.