Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária so sídlom v Bratislave, so zameraním na obchodné, občianske, pracovné, ústavné právo a právo duševného vlastníctva. Nie trestné právo.
Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti : Advokátske kancelárie