Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť poskytuje hotelové a reštauračné služby, pôsobí v oblasti logistiky a dopravy.