Charakteristika spoločnosti

Neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce ambulantnú starostlivosť v odbore korektívna dermatológia a formovanie postavy.