Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť sa zaoberá poradenskými službami súvisiacich s fondami EÚ, ponúka celú paletu príbuzných služieb zameraných na prípravu rozvojových projektov pre verejný, ako aj súkromný sektor. Medzi týmito službami má dominantné postavenie tvorba programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, príprava a manažment verejného obstarávania. Bližšie infomácie o našej spoločnosti nájdete na webovej stránke: http://corvinconsulting.sk/

Ponuky práce: Corvin Consulting, s.r.o.

1 - 2 z 2