Charakteristika spoločnosti

Nákup, dovoz, predaj, vývoz mliečnych výrobkov.
Nepracujeme s maloobchodom a maloobchodným rozvozom ale len dodávky do veľkoskladov a veľkoobchodov a skladov obchodných sietí. Mliečne výrobky. Prosím zasielajte životopisy len ak máte vážny záujem a aspoň 75% referencií na požadovanú kvalifikáciu. Ďakujem.