Charakteristika spoločnosti

Špecializovaný veľkoobchod s potravinárskymi zariadeniami a surovinami: SNACK FOOD SERVICE - popcorn, cukrová vata, nachos, hot dog. Predaj, zásobovanie a prenájom týchto zariadení zábavného občerstvenia, potravinárskych obalov a surovín pre gastro prevádzky (HOtely REštaurácie KAviarne), kiná, športové arény, aqua-parky, zábavné parky, obchodné centrá, reklamné a zábavné agentúry. www.cornico.sk