Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Cornhill Management, o.c.p., a.s. je obchodníkom s cennými papiermi a zároveň súčasťou medzinárodnej skupiny Cornhill Management.
Na základe licencie udelenej Národnou bankou Slovenska naša paleta produktov zahŕňa portfólio manažment, nákup, predaj a manažment cenných papierov, poskytovanie celosvetovej platformy fondov a komplexný balík služieb pre klientov. Zabezpečujeme všetky produktové služby a administráciu, vrátane právnej podpory a podpory back office. Tieto produkty a služby nie sú obmedzené iba na územie Slovenskej republiky, pôsobíme v mnohých krajinách Európskej Únie, v ktorých sme registrovaní v súlade s lokálnymi právnymi predpismi.